Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Stand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgStand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Een uitgebreide update.
Kleine protestgroepen stellen crisisbeheersing in Nederland op de proefKleine protestgroepen stellen crisisbeheersing in Nederland op de proefVandaag is de publicatie 'Lessen uit crises en mini-crises 2014' van het lectoraat Crisisbeheersing verschenen. Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag ontving het eerste exemplaar uit handen van Menno van Duin, lector Crisisbeheersing.
Onderzoek Brandweeracademie in spotlights op Vlaams brandweercongresOnderzoek Brandweeracademie in spotlights op Vlaams brandweercongresRicardo Weewer en Hans Hazebroek gaven op dit congres een presentatie over twee recente onderzoeken: praktijkonderzoek in Zutphen en commandovoering bij de brandweer.

 

 

Stand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgStand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Een uitgebreide update.Het IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Een uitgebreide update.2015-11-24T23:00:00Z
Kleine protestgroepen stellen crisisbeheersing in Nederland op de proefKleine protestgroepen stellen crisisbeheersing in Nederland op de proefVandaag is de publicatie 'Lessen uit crises en mini-crises 2014' van het lectoraat Crisisbeheersing verschenen. Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag ontving het eerste exemplaar uit handen van Menno van Duin, lector Crisisbeheersing.Vandaag is de publicatie 'Lessen uit crises en mini-crises 2014' van het lectoraat Crisibeheersing verschenen. Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag nam het eerste exemplaar in ontvangst.2015-11-08T23:00:00Z
Onderzoek Brandweeracademie in spotlights op Vlaams brandweercongresOnderzoek Brandweeracademie in spotlights op Vlaams brandweercongresRicardo Weewer en Hans Hazebroek gaven op dit congres een presentatie over twee recente onderzoeken: praktijkonderzoek in Zutphen en commandovoering bij de brandweer. Ricardo Weewer en Hans Hazebroek gaven op dit congres een presentatie over twee recente onderzoeken: praktijkonderzoek in Zutphen en commandovoering bij de brandweer. 2015-10-18T22:00:00Z

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Nieuw: publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met LNGNieuw: publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met LNGDe Brandweeracademie heeft de kennis op het gebied van LNG aangevuld met handelingsperspectieven voor de brandweer.De Brandweeracademie heeft de kennis op het gebied van LNG aangevuld met handelingsperspectieven voor de brandweer.18-11-2015 23:00:00
Engelse uitgave resultaten brandproeven Zutphen verschenenEngelse uitgave resultaten brandproeven Zutphen verschenenHet onderzoeksrapport over de brandproeven in Zutphen is in het Engels vertaald. Onze buitenlandse collega's kunnen op deze manier ook kennisnemen van de resultaten van dit unieke onderzoek.Het onderzoeksrapport over de brandproeven in Zutphen is in het Engels vertaald. Onze buitenlandse collega's kunnen op deze manier ook kennisnemen van de resultaten van dit unieke onderzoek.4-11-2015 23:00:00
Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014 verschenenJaaroverzicht fatale woningbranden 2014 verschenenDe Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Het jaaroverzicht 2014 is nu beschikbaar.De Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Het jaaroverzicht 2014 is nu beschikbaar.1-11-2015 23:00:00

 

 

Nieuw: publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met LNGNieuw: publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met LNGDe Brandweeracademie heeft de kennis op het gebied van LNG aangevuld met handelingsperspectieven voor de brandweer.De Brandweeracademie heeft de kennis op het gebied van LNG aangevuld met handelingsperspectieven voor de brandweer.18-11-2015 23:00:00
Engelse uitgave resultaten brandproeven Zutphen verschenenEngelse uitgave resultaten brandproeven Zutphen verschenenHet onderzoeksrapport over de brandproeven in Zutphen is in het Engels vertaald. Onze buitenlandse collega's kunnen op deze manier ook kennisnemen van de resultaten van dit unieke onderzoek.Het onderzoeksrapport over de brandproeven in Zutphen is in het Engels vertaald. Onze buitenlandse collega's kunnen op deze manier ook kennisnemen van de resultaten van dit unieke onderzoek.4-11-2015 23:00:00
Jaaroverzicht fatale woningbranden 2014 verschenenJaaroverzicht fatale woningbranden 2014 verschenenDe Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Het jaaroverzicht 2014 is nu beschikbaar.De Brandweeracademie verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Het jaaroverzicht 2014 is nu beschikbaar.1-11-2015 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.