Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Update project Vakbekwaamheid bevolkingszorgUpdate project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Waar staan we nu?
SIS in de praktijkSIS in de praktijkSlachtofferinformatiesystematiek (SIS) is voor het eerst ingezet bij het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen, september 2014. Welke successen en leerpunten levert de SIS-inzet op?
Deelnemers gezocht voor experimenten naar commandovoeringDeelnemers gezocht voor experimenten naar commandovoeringDe Brandweeracademie is op zoek naar bevelvoerders, (hoofd)officieren en adviseurs gevaarlijke stoffen die in januari 2015 willen meewerken aan experimenten naar commandovoering.

 

 

Update project Vakbekwaamheid bevolkingszorgUpdate project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Waar staan we nu?Het IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Waar staan we nu?3-12-2014 23:00:00
SIS in de praktijkSIS in de praktijkSlachtofferinformatiesystematiek (SIS) is voor het eerst ingezet bij het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen, september 2014. Welke successen en leerpunten levert de SIS-inzet op?Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is voor het eerst ingezet bij het ongeval met de monstertruck in Haaksbergen, september 2014. Welke successen en leerpunten levert de SIS-inzet op?1-12-2014 23:00:00
Deelnemers gezocht voor experimenten naar commandovoeringDeelnemers gezocht voor experimenten naar commandovoeringDe Brandweeracademie is op zoek naar bevelvoerders, (hoofd)officieren en adviseurs gevaarlijke stoffen die in januari 2015 willen meewerken aan experimenten naar commandovoering.De Brandweeracademie is op zoek naar bevelvoerders, (hoofd)officieren en adviseurs gevaarlijke stoffen die in januari willen meewerken aan experimenten naar commandovoering.17-12-2014 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Innovatieve kijk op commandovoeringInnovatieve kijk op commandovoeringDe eerste fase van het onderzoek ‘Innovatieve kijk op commandovoering’ is afgerond. Doel van dit onderzoek is om te achterhalen of en hoe de commandovoering tijdens een grootschalig brandweeroptreden verbeterd kan worden.De eerste fase van het onderzoek ‘Innovatieve kijk op commandovoering’ is afgerond. Doel van dit onderzoek is om te achterhalen of en hoe de commandovoering tijdens een grootschalig brandweeroptreden 16-12-2014 23:00:00
Afstudeeronderzoeken TU Eindhoven over brandgedrag sandwichpanelenAfstudeeronderzoeken TU Eindhoven over brandgedrag sandwichpanelenEr is geen eenduidig inzicht over de bijdrage van isolatiematerialen in sandwichpanelen aan rookgasexplosies. Dat blijkt uit uitgebreid literatuuronderzoek van twee studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).Conclusie: er is geen eenduidig inzicht over de bijdrage van isolatiematerialen in sandwichpanelen aan rookgasexplosies.15-12-2014 23:00:00
Ongevallenstatistiek en oefenen op de openbare wegOngevallenstatistiek en oefenen op de openbare wegOnderzoeken van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen bieden aanknopingspunten voor vermindering van het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen.Onderzoeken van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen bieden aanknopingspunten voor vermindering van het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen.9-12-2014 23:00:00

 

 

Innovatieve kijk op commandovoeringInnovatieve kijk op commandovoeringDe eerste fase van het onderzoek ‘Innovatieve kijk op commandovoering’ is afgerond. Doel van dit onderzoek is om te achterhalen of en hoe de commandovoering tijdens een grootschalig brandweeroptreden verbeterd kan worden.De eerste fase van het onderzoek ‘Innovatieve kijk op commandovoering’ is afgerond. Doel van dit onderzoek is om te achterhalen of en hoe de commandovoering tijdens een grootschalig brandweeroptreden 2014-12-16T23:00:00Z
Afstudeeronderzoeken TU Eindhoven over brandgedrag sandwichpanelenAfstudeeronderzoeken TU Eindhoven over brandgedrag sandwichpanelenEr is geen eenduidig inzicht over de bijdrage van isolatiematerialen in sandwichpanelen aan rookgasexplosies. Dat blijkt uit uitgebreid literatuuronderzoek van twee studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).Conclusie: er is geen eenduidig inzicht over de bijdrage van isolatiematerialen in sandwichpanelen aan rookgasexplosies.2014-12-15T23:00:00Z
Ongevallenstatistiek en oefenen op de openbare wegOngevallenstatistiek en oefenen op de openbare wegOnderzoeken van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen bieden aanknopingspunten voor vermindering van het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen.Onderzoeken van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen bieden aanknopingspunten voor vermindering van het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen.2014-12-09T23:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.