Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

VVBA-IFV-Scriptieprijs 2015. Stuur jouw scriptie in!VVBA-IFV-Scriptieprijs 2015. Stuur jouw scriptie in!Ben jij in 2014 of 2015 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!
Brandweeracademie ook actief in Caribisch NederlandBrandweeracademie ook actief in Caribisch NederlandDe Brandweeracademie van het IFV organiseert samen met het Brandweerkorps Caribisch Nederland de nieuwe leergang Vak Officier van Dienst (Vak-OvD) Caribisch Nederland.
Onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenOnderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenDe kennispublicatie 'De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen’ geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.

 

 

VVBA-IFV-Scriptieprijs 2015. Stuur jouw scriptie in!VVBA-IFV-Scriptieprijs 2015. Stuur jouw scriptie in!Ben jij in 2014 of 2015 afgestudeerd? Heeft jouw onderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg, of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!Voor de meest innovatieve, spraakmakende, relevante of fundamentele master- of bachelorthesis betreffende brandveiligheid stellen het IFV en VVBA een scriptieprijs beschikbaar ter waarde van € 1.200,-25-6-2015 22:00:00
Brandweeracademie ook actief in Caribisch NederlandBrandweeracademie ook actief in Caribisch NederlandDe Brandweeracademie van het IFV organiseert samen met het Brandweerkorps Caribisch Nederland de nieuwe leergang Vak Officier van Dienst (Vak-OvD) Caribisch Nederland.De Brandweeracademie van het IFV organiseert samen met het Brandweerkorps Caribisch Nederland de nieuwe leergang Vak Officier van Dienst (Vak-OvD) Caribisch Nederland.2-7-2015 22:00:00
Onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenOnderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenDe kennispublicatie 'De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen’ geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.Deze kennispublicatie geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.21-6-2015 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Kennispublicatie Brandweer en cultureel erfgoedKennispublicatie Brandweer en cultureel erfgoedHet doel van de kennispublicatie is het verduidelijken van de relatie tussen brandveiligheid en cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden rond het voorkomen van brand en het beperken en bestrijden van brand.Het doel van de kennispublicatie is het verduidelijken van de relatie tussen brandveiligheid en cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden rond het voorkomen van brand,3-6-2015 22:00:00
Kennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorKennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorBetrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid.18-6-2015 22:00:00

 

 

Kennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorKennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorBetrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid.18-6-2015 22:00:00
Kennispublicatie Brandweer en cultureel erfgoedKennispublicatie Brandweer en cultureel erfgoedHet doel van de kennispublicatie is het verduidelijken van de relatie tussen brandveiligheid en cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden rond het voorkomen van brand en het beperken en bestrijden van brand.Het doel van de kennispublicatie is het verduidelijken van de relatie tussen brandveiligheid en cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op taken en verantwoordelijkheden rond het voorkomen van brand,3-6-2015 22:00:00

 IFV Kennisthema's

 

 

InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.