Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Programma Geo wint de Pluim van DataLandProgramma Geo wint de Pluim van DataLandHet programma Geo van het IFV faciliteert de veiligheidsregio's met Geo4OOV om te beschikken over de meest actuele objectinformatie. Hiervoor heeft het programma Geo de Pluim van DataLand gewonnen.
Brandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingBrandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingOp 22 november 2016 verzorgen Brandweer Nederland en het IFV een presentatie over het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing.
Succesvolle eerste opleiding OvD voor RijkswaterstaatSuccesvolle eerste opleiding OvD voor RijkswaterstaatVijf studenten zijn geslaagd voor de eerste opleiding Officier van dienst (OvD) die de Brandweeracademie voor Rijkswaterstaat heeft verzorgd.

 

 

Programma Geo wint de Pluim van DataLandProgramma Geo wint de Pluim van DataLandHet programma Geo van het IFV faciliteert de veiligheidsregio's met Geo4OOV om te beschikken over de meest actuele objectinformatie. Hiervoor heeft het programma Geo de Pluim van DataLand gewonnen.Het programma Geo van het IFV faciliteert de veiligheidsregio's met Geo4OOV om te beschikken over de meest actuele objectinformatie. Hiervoor heeft het programma Geo de Pluim van DataLand gewonnen.21-11-2016 23:00:00
Brandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingBrandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingOp 22 november 2016 verzorgen Brandweer Nederland en het IFV een presentatie over het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing. Op 22 november 2016 verzorgen Brandweer Nederland en het IFV een presentatie over het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing. 21-11-2016 23:00:00
Succesvolle eerste opleiding OvD voor RijkswaterstaatSuccesvolle eerste opleiding OvD voor RijkswaterstaatVijf studenten zijn geslaagd voor de eerste opleiding Officier van dienst (OvD) die de Brandweeracademie voor Rijkswaterstaat heeft verzorgd. Vijf studenten zijn geslaagd voor de eerste opleiding Officier van dienst (OvD) die de Brandweeracademie voor Rijkswaterstaat heeft verzorgd. 17-11-2016 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Burgers kunnen crises maken en verzachtenBurgers kunnen crises maken en verzachtenDe casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. De casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. 28-11-2016 23:00:00
Brandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsBrandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsIn opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. 1-11-2016 23:00:00
Online cursus praktijkexperimenten Governors Island in het NederlandsOnline cursus praktijkexperimenten Governors Island in het NederlandsHet Amerikaanse UL heeft een online cursus gemaakt van de grootschalige praktijkexperimenten op Governors Island.Het Amerikaanse UL heeft een online cursus gemaakt van de grootschalige praktijkexperimenten op Governors Island.26-10-2016 22:00:00

 

 

Burgers kunnen crises maken en verzachtenBurgers kunnen crises maken en verzachtenDe casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. De casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. 28-11-2016 23:00:00
Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstationsBestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstationsHet IFV heeft de bestuurlijke handreiking opgesteld in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid.Het IFV heeft de bestuurlijke handreiking opgesteld in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid.8-11-2016 23:00:00
Brandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsBrandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsIn opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. 1-11-2016 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.