Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

OVD'en gezocht voor experiment naar ‘freeze-fight-flight’-gedragOVD'en gezocht voor experiment naar ‘freeze-fight-flight’-gedragWelke automatische stressreacties vertonen OVD'en en wat zijn hiervan de gevolgen voor hun waarneming bij grootschalig brandweeroptreden? We zoeken mannelijke OvD'en. Ook voor recent afgestudeerden is het experiment geschikt.
Experimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptredenExperimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptredenDe praktijkexperimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptreden zijn achter de rug.
Hoe gaat u om met agressie?Hoe gaat u om met agressie?Half januari 2015. De eerste trainingen Omgaan met agressie zijn afgerond. Hoe is dat verlopen? En wat zijn de eerste reacties op deze nieuwe training? We vragen het twee deelnemers.

 

 

OVD'en gezocht voor experiment naar ‘freeze-fight-flight’-gedragOVD'en gezocht voor experiment naar ‘freeze-fight-flight’-gedragWelke automatische stressreacties vertonen OVD'en en wat zijn hiervan de gevolgen voor hun waarneming bij grootschalig brandweeroptreden? We zoeken mannelijke OvD'en. Ook voor recent afgestudeerden is het experiment geschikt.Welke automatische stressreacties vertonen OVD'en en wat zijn hiervan de gevolgen voor hun waarneming bij grootschalig brandweeroptreden? Meld u aan voor het grootschalig experiment!28-1-2015 23:00:00
Experimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptredenExperimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptredenDe praktijkexperimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptreden zijn achter de rug.De praktijkexperimenten commandovoering bij grootschalig brandweeroptreden zijn achter de rug.26-1-2015 23:00:00
Hoe gaat u om met agressie?Hoe gaat u om met agressie?Half januari 2015. De eerste trainingen Omgaan met agressie zijn afgerond. Hoe is dat verlopen? En wat zijn de eerste reacties op deze nieuwe training? We vragen het twee deelnemers.Half januari 2015. De eerste trainingen Omgaan met agressie zijn afgerond. Hoe is dat verlopen? En wat zijn de eerste reacties op deze nieuwe training? We vragen het twee deelnemers.18-1-2015 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Rookmelders en gesloten binnendeuren van levensbelang bij brandRookmelders en gesloten binnendeuren van levensbelang bij brandIn oktober 2014 voerden de Brandweeracademie en Brandweer Nederland in (sloop)woningen in Zutphen brandproeven uit. De resultaten zijn nu bekend. In oktober 2014 voerden de Brandweeracademie en Brandweer Nederland in (sloop)woningen in Zutphen brandproeven uit. De resultaten zijn nu bekend. 21-1-2015 23:00:00
Kennispublicatie over materialen en brandveiligheidKennispublicatie over materialen en brandveiligheidHoe verhouden materialen en brandveiligheid zich tot elkaar? Hoe pas je bepaalde materialen toe en waarop moet je letten bij het ontwerpen en gebruiken van een gebouw?Hoe verhouden materialen en brandveiligheid zich tot elkaar? Hoe pas je bepaalde materialen toe en waarop moet je letten bij het ontwerpen en gebruiken van een gebouw?12-1-2015 23:00:00
Twee nieuwe mindmaps: Drinkwaterincidenten en Crisisbeheersing infectieziektenTwee nieuwe mindmaps: Drinkwaterincidenten en Crisisbeheersing infectieziektenDe twee mindmaps beschrijven de bestuurlijke aspecten bij drinkwaterincidenten en bij infectieziekten.De twee mindmaps beschrijven de bestuurlijke aspecten bij drinkwaterincidenten en bij infectieziekten.8-1-2015 23:00:00

 

 

Rookmelders en gesloten binnendeuren van levensbelang bij brandRookmelders en gesloten binnendeuren van levensbelang bij brandIn oktober 2014 voerden de Brandweeracademie en Brandweer Nederland in (sloop)woningen in Zutphen brandproeven uit. De resultaten zijn nu bekend. In oktober 2014 voerden de Brandweeracademie en Brandweer Nederland in (sloop)woningen in Zutphen brandproeven uit. De resultaten zijn nu bekend. 2015-01-21T23:00:00Z
Kennispublicatie over materialen en brandveiligheidKennispublicatie over materialen en brandveiligheidHoe verhouden materialen en brandveiligheid zich tot elkaar? Hoe pas je bepaalde materialen toe en waarop moet je letten bij het ontwerpen en gebruiken van een gebouw?Hoe verhouden materialen en brandveiligheid zich tot elkaar? Hoe pas je bepaalde materialen toe en waarop moet je letten bij het ontwerpen en gebruiken van een gebouw?2015-01-12T23:00:00Z
Twee nieuwe mindmaps: Drinkwaterincidenten en Crisisbeheersing infectieziektenTwee nieuwe mindmaps: Drinkwaterincidenten en Crisisbeheersing infectieziektenDe twee mindmaps beschrijven de bestuurlijke aspecten bij drinkwaterincidenten en bij infectieziekten.De twee mindmaps beschrijven de bestuurlijke aspecten bij drinkwaterincidenten en bij infectieziekten.2015-01-08T23:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.