Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Lessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioLessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioWilt u weten wat de resultaten van een onderzoek voor uw regio of organisatie kunnen betekenen? Deze middag krijgt u alle ruimte om hierover in gesprek te gaan met onze onderzoekers.
Programma Geo wint de Pluim van DataLandProgramma Geo wint de Pluim van DataLandHet programma Geo van het IFV faciliteert de veiligheidsregio's met Geo4OOV om te beschikken over de meest actuele objectinformatie. Hiervoor heeft het programma Geo de Pluim van DataLand gewonnen.
Brandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingBrandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingOp 22 november 2016 verzorgden Brandweer Nederland en het IFV een presentatie over het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing.

 

 

Lessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioLessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioWilt u weten wat de resultaten van een onderzoek voor uw regio of organisatie kunnen betekenen? Deze middag krijgt u alle ruimte om hierover in gesprek te gaan met onze onderzoekers. Wilt u weten wat de resultaten van een onderzoek voor uw regio of organisatie kunnen betekenen? Deze middag krijgt u alle ruimte om hierover in gesprek te gaan met onze onderzoekers.14-11-2016 23:00:00
Programma Geo wint de Pluim van DataLandProgramma Geo wint de Pluim van DataLandHet programma Geo van het IFV faciliteert de veiligheidsregio's met Geo4OOV om te beschikken over de meest actuele objectinformatie. Hiervoor heeft het programma Geo de Pluim van DataLand gewonnen.Het programma Geo van het IFV faciliteert de veiligheidsregio's met Geo4OOV om te beschikken over de meest actuele objectinformatie. Hiervoor heeft het programma Geo de Pluim van DataLand gewonnen.21-11-2016 23:00:00
Brandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingBrandweer gebruikt satellietdata bij natuurbrandbeheersingOp 22 november 2016 verzorgden Brandweer Nederland en het IFV een presentatie over het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing. Op 22 november 2016 verzorgden Brandweer Nederland en het IFV een presentatie over het gebruik van satellietdata bij natuurbrandbeheersing. 21-11-2016 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Burgers kunnen crises maken en verzachtenBurgers kunnen crises maken en verzachtenDe casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. De casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. 28-11-2016 23:00:00
Brandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsBrandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsIn opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. 1-11-2016 23:00:00
Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstationsBestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstationsHet IFV heeft de bestuurlijke handreiking opgesteld in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid.Het IFV heeft de bestuurlijke handreiking opgesteld in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid.8-11-2016 23:00:00

 

 

Burgers kunnen crises maken en verzachtenBurgers kunnen crises maken en verzachtenDe casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. De casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. 28-11-2016 23:00:00
Bestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstationsBestuurlijke handreiking vergunningverlening LNG-tankstationsHet IFV heeft de bestuurlijke handreiking opgesteld in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid.Het IFV heeft de bestuurlijke handreiking opgesteld in opdracht van het programma Impuls omgevingsveiligheid.8-11-2016 23:00:00
Brandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsBrandveiligheid van elektrische bussen in tunnelsIn opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. In opdracht van Amsterdam Airport Schiphol en Stadsregio Amsterdam heeft het IFV de condities voor de brandveiligheid van elektrische bussen in tunnels opgesteld. 1-11-2016 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.