Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Handtekening voor dertig haakarmbakvoertuigenHandtekening voor dertig haakarmbakvoertuigenDe handtekeningen zijn gezet. Gedurende een periode van vier jaar worden naar verwachting circa dertig haakarmbakvoertuigen voor de 22 deelnemende veiligheidsregio's gebouwd.
Oefenen met de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’sOefenen met de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’sTijdens een bijscholing op 27 januari 2016 werd er in de praktijk geoefend met de handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio's.
Update project Vakbekwaamheid bevolkingszorgUpdate project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het veld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen bevolkingszorg. De meeste producten zijn inmiddels opgeleverd. De stand van zaken.

 

 

Handtekening voor dertig haakarmbakvoertuigenHandtekening voor dertig haakarmbakvoertuigenDe handtekeningen zijn gezet. Gedurende een periode van vier jaar worden naar verwachting circa dertig haakarmbakvoertuigen voor de 22 deelnemende veiligheidsregio's gebouwd. De handtekeningen zijn gezet. Gedurende een periode van vier jaar worden naar verwachting circa dertig haakarmbakvoertuigen voor de 22 deelnemende veiligheidsregio's gebouwd. 11-2-2016 23:00:00
Oefenen met de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’sOefenen met de publicatie Stralingsincidenten veiligheidsregio’sTijdens een bijscholing op 27 januari 2016 werd er in de praktijk geoefend met de handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio's.Tijdens een bijscholing op 27 januari 2016 werd er in de praktijk geoefend met de handreiking Stralingsincidenten veiligheidsregio's.11-2-2016 23:00:00
Update project Vakbekwaamheid bevolkingszorgUpdate project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het veld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen bevolkingszorg. De meeste producten zijn inmiddels opgeleverd. De stand van zaken.Het IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het veld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen bevolkingszorg. De meeste producten zijn inmiddels opgeleverd. De stand van zaken.8-2-2016 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Nieuw: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidentenNieuw: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidentenDe Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie beschrijven hoe de brandweer veilig en verantwoord kan omgaan met asbestincidenten. De Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie beschrijven hoe de brandweer veilig en verantwoord kan omgaan met asbestincidenten.24-1-2016 23:00:00
Handboek Stralingsincidenten veiligheidsregio’s verschenenHandboek Stralingsincidenten veiligheidsregio’s verschenenDe publicatie Stralingsincidenten Veiligheidsregio's is vanaf nu (online) beschikbaar. De publicatie is de opvolger van het Radiologisch handboek hulpverleningsdiensten.De publicatie Stralingsincidenten Veiligheidsregio's is vanaf nu (online) beschikbaar. De publicatie is de opvolger van het Radiologisch handboek hulpverleningsdiensten.25-1-2016 23:00:00
De invloed van vergrijzing op brandveiligheid: oplossingsrichtingenDe invloed van vergrijzing op brandveiligheid: oplossingsrichtingenHet laatste deelrapport van het onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid is verschenen. Het rapport geeft oplossingsrichtingen om het aantal 65-plussers dat bij brand omkomt of gewond raakt, te verminderen.Het laatste deelrapport van het onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid is verschenen. 5-1-2016 23:00:00

 

 

Nieuw: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidentenNieuw: brancherichtlijn en publicatie voor veilig optreden bij asbestincidentenDe Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie beschrijven hoe de brandweer veilig en verantwoord kan omgaan met asbestincidenten. De Brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten en de bijbehorende publicatie beschrijven hoe de brandweer veilig en verantwoord kan omgaan met asbestincidenten.24-1-2016 23:00:00
Handboek Stralingsincidenten veiligheidsregio’s verschenenHandboek Stralingsincidenten veiligheidsregio’s verschenenDe publicatie Stralingsincidenten Veiligheidsregio's is vanaf nu (online) beschikbaar. De publicatie is de opvolger van het Radiologisch handboek hulpverleningsdiensten.De publicatie Stralingsincidenten Veiligheidsregio's is vanaf nu (online) beschikbaar. De publicatie is de opvolger van het Radiologisch handboek hulpverleningsdiensten.25-1-2016 23:00:00
De invloed van vergrijzing op brandveiligheid: oplossingsrichtingenDe invloed van vergrijzing op brandveiligheid: oplossingsrichtingenHet laatste deelrapport van het onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid is verschenen. Het rapport geeft oplossingsrichtingen om het aantal 65-plussers dat bij brand omkomt of gewond raakt, te verminderen.Het laatste deelrapport van het onderzoek naar de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid is verschenen. 5-1-2016 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.