Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Nieuwe editie De VeiligheidsregioNieuwe editie De VeiligheidsregioDe eerste digitale editie van De Veiligheidsregio is verschenen. Met o.a. de landelijke meldkamerorganisatie, het vernieuwde protocol voor toezicht op de veiligheidsregio's en de implementatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand.
IncidentonderzoeksdagIncidentonderzoeksdagDoor incidenten te onderzoeken, kan de brandweer veel leren. Op de Incidentonderzoeksdag delen (brand)onderzoekers en de Brandweeracademie hun inzichten en ervaringen met collega’s uit risicobeheersing, incidentbestrijding en vakbekwaamheid.
Engelstalige uitgave Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding beschikbaarEngelstalige uitgave Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding beschikbaarOm de internationale verspreiding van het gedachtengoed van de brandweerdoctrine en het kwadrantenmodel te kunnen bevorderen, heeft de Brandweeracademie de publicatie ‘Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding’ in het Engels laten vertalen.

 

 

Nieuwe editie De VeiligheidsregioNieuwe editie De VeiligheidsregioDe eerste digitale editie van De Veiligheidsregio is verschenen. Met o.a. de landelijke meldkamerorganisatie, het vernieuwde protocol voor toezicht op de veiligheidsregio's en de implementatie van Grootschalige Geneeskundige Bijstand.De eerste digitale editie van De Veiligheidsregio is verschenen. Met o.a. de landelijke meldkamerorganisatie, het vernieuwde protocol voor toezicht op de veiligheidsregio's en de implementatie van Gro19-5-2015 22:00:00
IncidentonderzoeksdagIncidentonderzoeksdagDoor incidenten te onderzoeken, kan de brandweer veel leren. Op de Incidentonderzoeksdag delen (brand)onderzoekers en de Brandweeracademie hun inzichten en ervaringen met collega’s uit risicobeheersing, incidentbestrijding en vakbekwaamheid.Door branden en andere incidenten te onderzoeken, kunnen we als brandweer veel leren. Op de Incidentonderzoeksdag willen brandonderzoekers en de Brandweeracademie hun inzichten en ervaringen delen.27-5-2015 22:00:00
Engelstalige uitgave Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding beschikbaarEngelstalige uitgave Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding beschikbaarOm de internationale verspreiding van het gedachtengoed van de brandweerdoctrine en het kwadrantenmodel te kunnen bevorderen, heeft de Brandweeracademie de publicatie ‘Kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding’ in het Engels laten vertalen.Om de internationale verspreiding van het gedachtengoed van de brandweerdoctrine te bevorderen, heeft de Brandweeracademie de publicatie over het Kwadrentenmodel laten vertalen.

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Afstudeeronderzoek TU Eindhoven over branden in goed geïsoleerde woningenAfstudeeronderzoek TU Eindhoven over branden in goed geïsoleerde woningenBij branden in goed geïsoleerde woningen en in passiefhuizen kunnen in de beginfase drukpieken optreden van enkele honderden Pascal. Het is mogelijk dat bewoners hierdoor moeilijker kunnen vluchten.Bij branden in goed geïsoleerde woningen en in passiefhuizen kunnen in de beginfase drukpieken optreden van enkele honderden Pascal. Het is mogelijk dat bewoners hierdoor moeilijker kunnen vluchten.12-5-2015 22:00:00
Vergrijzing en brandveiligheid: omvang van de problematiekVergrijzing en brandveiligheid: omvang van de problematiekDe Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting doen onderzoek naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid. Het rapport over de omvang van de problematiek is nu beschikbaar.De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting doen onderzoek naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid. Het rapport over de omvang van de problematiek is nu beschikbaar.29-4-2015 22:00:00

 

 

Afstudeeronderzoek TU Eindhoven over branden in goed geïsoleerde woningenAfstudeeronderzoek TU Eindhoven over branden in goed geïsoleerde woningenBij branden in goed geïsoleerde woningen en in passiefhuizen kunnen in de beginfase drukpieken optreden van enkele honderden Pascal. Het is mogelijk dat bewoners hierdoor moeilijker kunnen vluchten.Bij branden in goed geïsoleerde woningen en in passiefhuizen kunnen in de beginfase drukpieken optreden van enkele honderden Pascal. Het is mogelijk dat bewoners hierdoor moeilijker kunnen vluchten.12-5-2015 22:00:00
Vergrijzing en brandveiligheid: omvang van de problematiekVergrijzing en brandveiligheid: omvang van de problematiekDe Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting doen onderzoek naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid. Het rapport over de omvang van de problematiek is nu beschikbaar.De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting doen onderzoek naar de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid. Het rapport over de omvang van de problematiek is nu beschikbaar.29-4-2015 22:00:00

 IFV Kennisthema's

 

 

CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.