Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Pilot commandovoering van startPilot commandovoering van startWerkt de theorie van situationele commandovoering in de praktijk? Dat wordt onderzocht in de pilot commandovoering die op 9 januari jl. van start is gegaan.
Zesde leergang MCPM van startZesde leergang MCPM van startDe zesde leergang van de Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is van start gegaan met 22 studenten.
Lessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioLessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioWilt u weten wat de resultaten van een onderzoek voor uw regio of organisatie kunnen betekenen? Kom naar het IFV Kennissymposium en ga hierover in gesprek met onze onderzoekers.

 

 

Pilot commandovoering van startPilot commandovoering van startWerkt de theorie van situationele commandovoering in de praktijk? Dat wordt onderzocht in de pilot commandovoering die op 9 januari jl. van start is gegaan. Werkt de theorie van situationele commandovoering in de praktijk? Dat wordt onderzocht in de pilot commandovoering die op 9 januari jl. van start is gegaan.8-1-2017 23:00:00
Zesde leergang MCPM van startZesde leergang MCPM van startDe zesde leergang van de Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is van start gegaan met 22 studenten.De zesde leergang van de Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is van start gegaan met 22 studenten.15-1-2017 23:00:00
Lessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioLessen uit IFV-onderzoek: de betekenis voor uw veiligheidsregioWilt u weten wat de resultaten van een onderzoek voor uw regio of organisatie kunnen betekenen? Kom naar het IFV Kennissymposium en ga hierover in gesprek met onze onderzoekers. Wilt u weten wat de resultaten van een onderzoek voor uw regio of organisatie kunnen betekenen? Kom naar het IFV Kennissymposium en ga hierover in gesprek met onze onderzoekers.14-11-2016 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Publicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarPublicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarIn deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.In deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.20-12-2016 23:00:00
Transportveiligheid in NederlandTransportveiligheid in NederlandTransportveiligheid is altijd en overal aanwezig. Om in enkele oogopslagen een beeld te geven van de omvang van transport en veiligheid is een factsheet gemaakt.Transportveiligheid is altijd en overal aanwezig. Om in enkele oogopslagen een beeld te geven van de omvang van transport en veiligheid is een factsheet gemaakt.20-12-2016 23:00:00
Burgers kunnen crises maken en verzachtenBurgers kunnen crises maken en verzachtenDe casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. De casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. 28-11-2016 23:00:00

 

 

Transportveiligheid in NederlandTransportveiligheid in NederlandTransportveiligheid is altijd en overal aanwezig. Om in enkele oogopslagen een beeld te geven van de omvang van transport en veiligheid is een factsheet gemaakt.Transportveiligheid is altijd en overal aanwezig. Om in enkele oogopslagen een beeld te geven van de omvang van transport en veiligheid is een factsheet gemaakt.20-12-2016 23:00:00
Publicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarPublicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarIn deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.In deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.20-12-2016 23:00:00
Burgers kunnen crises maken en verzachtenBurgers kunnen crises maken en verzachtenDe casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. De casus in de bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2015' tonen de soms essentiële rollen die burgers tijdens crises kunnen vervullen. 28-11-2016 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.