Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Benedenverdieping IFV niet toegankelijk

​​​​


​​

7 augustus 2014

Het IFV, locatie Arnhem, kampt met grote gevolgen van flinke wateroverlast door het noodweer op 28 juli. Er is hard gewerkt om de schade aan ons gebouw te beperken, maar helaas is de gehele benedenverdieping tot in ieder geval 1 oktober 2014 niet meer bruikbaar voor opleidingen, trainingen, vergaderingen en congressen. Lees verder…

​​​Actueel

 

 

Werkconferenties Vakmanschap = LeiderschapWerkconferenties Vakmanschap = Leiderschap​Wat is er qua (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling nodig om beter te kunnen functioneren in de vernieuwde rol en positie? De uitkomsten van drie werkconferenties zijn bepalend voor het ontwikkelen van leiderschapsaanbod.
Tunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameTunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameU wordt aan de hand van acht dilemma's en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en veiligheidsdomein geschoold op de inhoud van tunnelontwikkeling en -veiligheid.
IFV borgt kwaliteit vakbekwaamheid bevolkingszorgIFV borgt kwaliteit vakbekwaamheid bevolkingszorgSamen met het werkveld gaat het IFV de kwaliteit van opleidingen en examens voor gemeentelijke functies in de crisisbeheersing borgen.

 

 

Werkconferenties Vakmanschap = LeiderschapWerkconferenties Vakmanschap = Leiderschap​Wat is er qua (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling nodig om beter te kunnen functioneren in de vernieuwde rol en positie? De uitkomsten van drie werkconferenties zijn bepalend voor het ontwikkelen van leiderschapsaanbod.​Wat is er qua (persoonlijke) leiderschapsontwikkeling nodig om beter te kunnen functioneren in de vernieuwde rol en positie? 4-8-2014 22:00:00
Tunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameTunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameU wordt aan de hand van acht dilemma's en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en veiligheidsdomein geschoold op de inhoud van tunnelontwikkeling en -veiligheid. U wordt aan de hand van acht dilemma's en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en veiligheidsdomein geschoold op de inhoud van tunnelontwikkeling en -veiligheid. 28-7-2014 22:00:00
IFV borgt kwaliteit vakbekwaamheid bevolkingszorgIFV borgt kwaliteit vakbekwaamheid bevolkingszorgSamen met het werkveld gaat het IFV de kwaliteit van opleidingen en examens voor gemeentelijke functies in de crisisbeheersing borgen. Samen met het werkveld gaat het IFV de kwaliteit van opleidingen en examens voor gemeentelijke functies in de crisisbeheersing borgen.26-6-2014 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?27-8-2014 22:00:00
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.13-8-2014 22:00:00
Van trappen op de rem naar fluitend richting de inzet!Van trappen op de rem naar fluitend richting de inzet!Een afstudeeronderzoek (Thijs Geertsema - Brandweeracademie​) naar de vraag: Met welke interventies kan een mogelijk meetbaar handelingsverschil tussen brandbestrijding en incidenten met gevaarlijke stoffen bij bevelvoerders worden gereduceerd?Met welke interventies kan een mogelijk meetbaar handelingsverschil tussen brandbestrijding en incidenten met gevaarlijke stoffen bij bevelvoerders worden gereduceerd?17-7-2014 22:00:00

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?2014-08-27T22:00:00Z
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.2014-08-13T22:00:00Z
Van trappen op de rem naar fluitend richting de inzet!Van trappen op de rem naar fluitend richting de inzet!Een afstudeeronderzoek (Thijs Geertsema - Brandweeracademie​) naar de vraag: Met welke interventies kan een mogelijk meetbaar handelingsverschil tussen brandbestrijding en incidenten met gevaarlijke stoffen bij bevelvoerders worden gereduceerd?Met welke interventies kan een mogelijk meetbaar handelingsverschil tussen brandbestrijding en incidenten met gevaarlijke stoffen bij bevelvoerders worden gereduceerd?2014-07-17T22:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.