Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

MythburnersMythburnersAflevering 2 van Mythburners is verschenen. Deze aflevering, die in het teken van gas staat, is gemaakt door Brandweer Haaglanden samen met het team Mythburners.
IFV deelt kennis over beheerbranden tijdens congres in BarcelonaIFV deelt kennis over beheerbranden tijdens congres in BarcelonaBegin februari was in Barcelona het eerste Europese congres over beheerbranden. Het IFV was aanwezig en verzorgde een presentatie over o.a. de brandstofonderzoeken.
Nieuws over BrandweerchauffeurNieuws over BrandweerchauffeurMet o.a. de nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer, een e-module voor bewustwording bij brandweerchauffeurs en de herziening van de leergang Chauffeur.

 

 

MythburnersMythburnersAflevering 2 van Mythburners is verschenen. Deze aflevering, die in het teken van gas staat, is gemaakt door Brandweer Haaglanden samen met het team Mythburners. Aflevering 2 van Mythburners is verschenen. Deze aflevering, die in het teken van gas staat, is gemaakt door Brandweer Haaglanden samen met het team Mythburners. 20-2-2017 23:00:00
IFV deelt kennis over beheerbranden tijdens congres in BarcelonaIFV deelt kennis over beheerbranden tijdens congres in BarcelonaBegin februari was in Barcelona het eerste Europese congres over beheerbranden. Het IFV was aanwezig en verzorgde een presentatie over o.a. de brandstofonderzoeken.Begin februari was in Barcelona het eerste Europese congres over beheerbranden. Het IFV was aanwezig en verzorgde een presentatie over o.a. de brandstofonderzoeken.21-2-2017 23:00:00
Nieuws over BrandweerchauffeurNieuws over BrandweerchauffeurMet o.a. de nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer, een e-module voor bewustwording bij brandweerchauffeurs en de herziening van de leergang Chauffeur.Met o.a. de nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer, een e-module voor bewustwording bij brandweerchauffeurs en de nulmeting kennis en gedrag voorrangsvoertuigbestuurders.14-2-2017 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.0Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.0De multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten geeft handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten.De multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten geeft handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten.25-1-2017 23:00:00
Publicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarPublicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarIn deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.In deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.20-12-2016 23:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.4-12-2016 23:00:00

 

 

OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.4-12-2016 23:00:00
Publicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarPublicatie Brandweeroptreden bij gebouwen met een rieten dak online beschikbaarIn deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.In deze nieuwe publicatie vindt u de meest recente informatie over de bestrijding van branden in rieten daken, maar ook over brandontwikkeling, repressieve organisatie en preventie van dit type brand.20-12-2016 23:00:00
Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.0Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.0De multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten geeft handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten.De multidisciplinaire Handreiking aanpak asbestincidenten geeft handvatten voor een effectief gezamenlijk optreden bij asbestincidenten.25-1-2017 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.