Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Jaaroverzicht 2015 verschenenJaaroverzicht 2015 verschenenVoor het IFV stond 2015 in het teken van samenwerking, co-creatie en de intensivering van contacten.
Infobijeenkomst Manschap aInfobijeenkomst Manschap aHoe ziet de nieuwe opleiding Manschap a eruit? En wat betekenen de veranderingen voor u?
IJle Stelstra directeur portefeuille brandweer IFVIJle Stelstra directeur portefeuille brandweer IFVIJle Stelstra is per 1 september 2016 benoemd tot lid van de directie van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen de directie krijgt hij de functie van directeur met de portefeuille brandweer.

 

 

Jaaroverzicht 2015 verschenenJaaroverzicht 2015 verschenenVoor het IFV stond 2015 in het teken van samenwerking, co-creatie en de intensivering van contacten.Voor het IFV stond 2015 in het teken van samenwerking, co-creatie en de intensivering van contacten.26-5-2016 22:00:00
Infobijeenkomst Manschap aInfobijeenkomst Manschap aHoe ziet de nieuwe opleiding Manschap a eruit? En wat betekenen de veranderingen voor u?Hoe ziet de nieuwe opleiding Manschap a eruit? En wat betekenen de veranderingen voor u?19-5-2016 22:00:00
IJle Stelstra directeur portefeuille brandweer IFVIJle Stelstra directeur portefeuille brandweer IFVIJle Stelstra is per 1 september 2016 benoemd tot lid van de directie van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen de directie krijgt hij de functie van directeur met de portefeuille brandweer.IJle Stelstra is per 1 september 2016 benoemd tot lid van de directie van het Instituut Fysieke Veiligheid. Binnen de directie krijgt hij de functie van directeur met de portefeuille brandweer.3-5-2016 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

De offensieve buiteninzet: groot pand, grote zorg?De offensieve buiteninzet: groot pand, grote zorg?Het laatste deelonderzoek van het onderzoek naar de offensieve buiteninzet (OBI) is verschenen. Het OBI-onderzoek is een gezamenlijk onderzoek van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland.Het laatste deelonderzoek van het onderzoek naar de offensieve buiteninzet (OBI) is verschenen. Het OBI-onderzoek is een gezamenlijk onderzoek van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland.23-5-2016 22:00:00
Nieuw: Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdienstenNieuw: Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdienstenDe Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten is herzien. De handreiking beoogt bij te dragen aan het veilig en effectief handelen bij spoorincidenten.De herziene Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten beoogt bij te dragen aan het veilig en effectief handelen bij spoorincidenten.22-5-2016 22:00:00
Nieuw: Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingNieuw: Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingDe Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. De zesde druk van de netwerkkaarten is vanaf nu online beschikbaar. De Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. De zesde druk van de netwerkkaarten is vanaf nu online beschikbaar. 18-4-2016 22:00:00

 

 

De offensieve buiteninzet: groot pand, grote zorg?De offensieve buiteninzet: groot pand, grote zorg?Het laatste deelonderzoek van het onderzoek naar de offensieve buiteninzet (OBI) is verschenen. Het OBI-onderzoek is een gezamenlijk onderzoek van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland.Het laatste deelonderzoek van het onderzoek naar de offensieve buiteninzet (OBI) is verschenen. Het OBI-onderzoek is een gezamenlijk onderzoek van de Brandweeracademie en Brandweer Nederland.23-5-2016 22:00:00
Nieuw: Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdienstenNieuw: Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdienstenDe Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten is herzien. De handreiking beoogt bij te dragen aan het veilig en effectief handelen bij spoorincidenten.De herziene Handreiking Voorbereiding spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten beoogt bij te dragen aan het veilig en effectief handelen bij spoorincidenten.22-5-2016 22:00:00
Nieuw: Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingNieuw: Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingDe Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. De zesde druk van de netwerkkaarten is vanaf nu online beschikbaar. De Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing zijn geactualiseerd. De zesde druk van de netwerkkaarten is vanaf nu online beschikbaar. 18-4-2016 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.