Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Instructievideo Optreden bij incidenten met moderne voertuigenInstructievideo Optreden bij incidenten met moderne voertuigen​De Brandweeracademie van het IFV ontwikkelde met financiële ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de RAI Vereniging een instructievideo over het optreden bij incidenten met moderne voertuigen. Bekijk ‘m nu!
Netwerkevent Brandveilig levenNetwerkevent Brandveilig levenOp 18 november 2014 vond het Netwerkevent Brandveilig leven plaats bij het IFV in Arnhem. De sprekers, het materieel op het buitenterrein en de kennismarkt binnen bleken een goede formule voor een geslaagde dag.
Presentaties congres Fire Safety & SciencePresentaties congres Fire Safety & ScienceBekijk de presentaties van het congres Fire Safety & Science (5 en 6 november 2014) via het Youtube-kanaal van de Brandweeracademie.

 

 

Instructievideo Optreden bij incidenten met moderne voertuigenInstructievideo Optreden bij incidenten met moderne voertuigen​De Brandweeracademie van het IFV ontwikkelde met financiële ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de RAI Vereniging een instructievideo over het optreden bij incidenten met moderne voertuigen. Bekijk ‘m nu!Bekijk de instructievideo over het optreden bij incidenten met moderne voertuigen. Een samenwerking tussen de Brandweeracademie van het IFV, Ministerie van I&M en de RAI Vereniging.12-11-2014 23:00:00
Netwerkevent Brandveilig levenNetwerkevent Brandveilig levenOp 18 november 2014 vond het Netwerkevent Brandveilig leven plaats bij het IFV in Arnhem. De sprekers, het materieel op het buitenterrein en de kennismarkt binnen bleken een goede formule voor een geslaagde dag.Op 18 november 2014 vond het Netwerkevent Brandveilig leven plaats bij het IFV in Arnhem. De sprekers, het materieel op het buitenterrein en de kennismarkt binnen maakten er een geslaagde dag van.19-11-2014 23:00:00
Presentaties congres Fire Safety & SciencePresentaties congres Fire Safety & ScienceBekijk de presentaties van het congres Fire Safety & Science (5 en 6 november 2014) via het Youtube-kanaal van de Brandweeracademie.Bekijk de presentaties van het congres Fire Safety & Science (5 en 6 november 2014) via het Youtube-kanaal van de Brandweeracademie.6-11-2014 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding. Preventieve kenniscomponenten worden gekoppeld aan repressieve handelingsperspectieven.De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding.29-10-2014 23:00:00
Crisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenCrisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenHet boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les voor de crisisbeheersing is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid. Het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid6-10-2014 22:00:00
Uitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieUitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieAl jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. De GRIP-structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. 6-10-2014 22:00:00

 

 

Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding. Preventieve kenniscomponenten worden gekoppeld aan repressieve handelingsperspectieven.De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding.2014-10-29T23:00:00Z
Uitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieUitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieAl jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. De GRIP-structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. 2014-10-06T22:00:00Z
Crisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenCrisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenHet boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les voor de crisisbeheersing is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid. Het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid2014-10-06T22:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.