Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Project Vakbekwaamheid bevolkingszorg in volle gangProject Vakbekwaamheid bevolkingszorg in volle gangHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Waar staan we nu?
Drie nominaties VVBA-IFV-scriptieprijs bekendgemaaktDrie nominaties VVBA-IFV-scriptieprijs bekendgemaaktDe VVBA-IFV-scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste master of bachelor afstudeerscriptie op het gebied van brandveiligheid in Nederland en Vlaanderen. De uitreiking vindt plaats op het FSS-congres op 5 & 6 november 2014.
Brandweer goes science: unieke testweek in ZutphenBrandweer goes science: unieke testweek in ZutphenSpannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken.

 

 

Project Vakbekwaamheid bevolkingszorg in volle gangProject Vakbekwaamheid bevolkingszorg in volle gangHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Waar staan we nu?Het IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het werkveld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen voor bevolkingszorg. Waar staan we nu?24-9-2014 22:00:00
Drie nominaties VVBA-IFV-scriptieprijs bekendgemaaktDrie nominaties VVBA-IFV-scriptieprijs bekendgemaaktDe VVBA-IFV-scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste master of bachelor afstudeerscriptie op het gebied van brandveiligheid in Nederland en Vlaanderen. De uitreiking vindt plaats op het FSS-congres op 5 & 6 november 2014.De VVBA-IFV-scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de beste master of bachelor afstudeerscriptie op het gebied van brandveiligheid in Nederland en Vlaanderen.28-9-2014 22:00:00
Brandweer goes science: unieke testweek in ZutphenBrandweer goes science: unieke testweek in ZutphenSpannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken. Spannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken.10-9-2014 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten? Uit het onderzoek blijkt dat er een grote overeenkomst is tussen gedrag bij CBRN-incidenten en 'traditionele' incidenten.Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?27-8-2014 22:00:00
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.13-8-2014 22:00:00
Leerarena Leeuwarden verschenenLeerarena Leeuwarden verschenenDe uitgave bevat de weergave van de leerarena over de brand in de binnenstad van Leeuwarden op 19 oktober 2013: de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek.De uitgave bevat de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek bij de brand in de binnenstad op 19 oktober 2013.10-7-2014 22:00:00

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten? Uit het onderzoek blijkt dat er een grote overeenkomst is tussen gedrag bij CBRN-incidenten en 'traditionele' incidenten.Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?2014-08-27T22:00:00Z
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.2014-08-13T22:00:00Z
Leerarena Leeuwarden verschenenLeerarena Leeuwarden verschenenDe uitgave bevat de weergave van de leerarena over de brand in de binnenstad van Leeuwarden op 19 oktober 2013: de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek.De uitgave bevat de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek bij de brand in de binnenstad op 19 oktober 2013.2014-07-10T22:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.