Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Succesvolle praktijkexperimenten in ZutphenSuccesvolle praktijkexperimenten in ZutphenBrandweer Nederland en de Brandweeracademie voerden van 20 tot en met 23 oktober 2014 praktijkexperimenten uit in Zutphen. Doel: de veiligheid bij brand vergroten voor burgers en brandweermensen.
Multi-opleidingen in de crisisbeheersing gevalideerdMulti-opleidingen in de crisisbeheersing gevalideerdDe validatiecommissie complimenteert de ontwikkelaars met het aangeboden materiaal en verklaart de multi-opleidingen onderwijskundig, bedrijfskundig en multidisciplinair valide.
Op welke manier leert de brandweer? Doe mee aan de enquête!Op welke manier leert de brandweer? Doe mee aan de enquête!Het IFV en Brandweer Nederland doen onderzoek naar de leerstijlen binnen de brandweer. Hoe leert u het liefst? Vul de vragenlijst in voor 18 november a.s.

 

 

Succesvolle praktijkexperimenten in ZutphenSuccesvolle praktijkexperimenten in ZutphenBrandweer Nederland en de Brandweeracademie voerden van 20 tot en met 23 oktober 2014 praktijkexperimenten uit in Zutphen. Doel: de veiligheid bij brand vergroten voor burgers en brandweermensen.Brandweer Nederland en de Brandweeracademie voerden van 20 tot en met 23 oktober 2014 praktijkexperimenten uit in Zutphen. Doel: de veiligheid bij brand vergroten voor burgers en brandweermensen.15-10-2014 22:00:00
Multi-opleidingen in de crisisbeheersing gevalideerdMulti-opleidingen in de crisisbeheersing gevalideerdDe validatiecommissie complimenteert de ontwikkelaars met het aangeboden materiaal en verklaart de multi-opleidingen onderwijskundig, bedrijfskundig en multidisciplinair valide.De validatiecommissie complimenteert de ontwikkelaars met het aangeboden materiaal en verklaart de multi-opleidingen onderwijskundig, bedrijfskundig en multidisciplinair valide.15-10-2014 22:00:00
Op welke manier leert de brandweer? Doe mee aan de enquête!Op welke manier leert de brandweer? Doe mee aan de enquête!Het IFV en Brandweer Nederland doen onderzoek naar de leerstijlen binnen de brandweer. Hoe leert u het liefst? Vul de vragenlijst in voor 18 november a.s.Het IFV en Brandweer Nederland doen onderzoek naar de leerstijlen binnen de brandweer. Hoe leert u het liefst? Vul de vragenlijst in voor 18 november a.s.27-10-2014 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding. Preventieve kenniscomponenten worden gekoppeld aan repressieve handelingsperspectieven.De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding.29-10-2014 23:00:00
Crisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenCrisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenHet boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les voor de crisisbeheersing is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid. Het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid6-10-2014 22:00:00
Uitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieUitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieAl jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. De GRIP-structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. 6-10-2014 22:00:00

 

 

Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’Publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding. Preventieve kenniscomponenten worden gekoppeld aan repressieve handelingsperspectieven.De publicatie ‘Brandpreventie voor repressief leidinggevenden’ geeft brandpreventieve kennis mee die essentieel is voor een effectieve en veilige brandbestrijding.2014-10-29T23:00:00Z
Uitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieUitleg nieuwe GRIP-structuur in kennispublicatieAl jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. De GRIP-structuur beschrijft in vier fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. 2014-10-06T22:00:00Z
Crisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenCrisisbeheersing anno 2013, sociale media en burgerhulp vergen improvisatievermogenHet boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les voor de crisisbeheersing is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid. Het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises 2013’ blikt terug op achttien bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De wellicht belangrijkste les is de noodzaak tot flexibiliteit en nuchterheid2014-10-06T22:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.