Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Vijf opleiders erkend voor opleidingen bevolkingszorgVijf opleiders erkend voor opleidingen bevolkingszorgGoed opgeleide professionals bevolkingszorg vraagt om goede opleidingen met eenduidige opleidingskaders en -eisen. Het IFV heeft daarom vijf opleidingsinstellingen erkend voor het verzorgen van opleidingen en examens voor bevolkingszorg.
Plug-in sessie XL: Lessen uit crises en mini-crises 2015Plug-in sessie XL: Lessen uit crises en mini-crises 2015Vluchtelingencrisis, Tour de France, kraanongeval Alpen aan den Rijn. Hoe zat het ook alweer met de gebeurtenissen in 2015?
IFV en The Hague Security Delta zoeken samenwerkingIFV en The Hague Security Delta zoeken samenwerkingKennis delen is de kern van de samenwerking tussen The Hague Security Delta (HSD) en het IFV.

 

 

Vijf opleiders erkend voor opleidingen bevolkingszorgVijf opleiders erkend voor opleidingen bevolkingszorgGoed opgeleide professionals bevolkingszorg vraagt om goede opleidingen met eenduidige opleidingskaders en -eisen. Het IFV heeft daarom vijf opleidingsinstellingen erkend voor het verzorgen van opleidingen en examens voor bevolkingszorg.Goed opgeleide professionals bevolkingszorg vraagt om goede opleidingen met eenduidige opleidingskaders en -eisen. Het IFV heeft daarom vijf opleidingsinstellingen erkend.19-10-2016 22:00:00
Plug-in sessie XL: Lessen uit crises en mini-crises 2015Plug-in sessie XL: Lessen uit crises en mini-crises 2015Vluchtelingencrisis, Tour de France, kraanongeval Alpen aan den Rijn. Hoe zat het ook alweer met de gebeurtenissen in 2015?Vluchtelingencrisis, Tour de France, kraanongeval Alpen aan den Rijn. Hoe zat het ook alweer met de gebeurtenissen in 2015?16-10-2016 22:00:00
IFV en The Hague Security Delta zoeken samenwerkingIFV en The Hague Security Delta zoeken samenwerkingKennis delen is de kern van de samenwerking tussen The Hague Security Delta (HSD) en het IFV.Kennis delen is de kern van de samenwerking tussen The Hague Security Delta (HSD) en het IFV.17-10-2016 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Publicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenenPublicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenenDeze publicatie biedt informatie op het gebied van brandveiligheid van veestallen, in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding. Deze publicatie biedt informatie op het gebied van brandveiligheid van veestallen, in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding. 4-10-2016 22:00:00
Landelijk Protocol OvD-G 2.0 verschenenLandelijk Protocol OvD-G 2.0 verschenenHet Landelijk Protocol OvD-G is geactualiseerd. De nieuwe versie, LPO 2.0., is nu te downloaden op onze website.Het Landelijk Protocol OvD-G is geactualiseerd. De nieuwe versie, LPO 2.0., is nu te downloaden op onze website.26-9-2016 22:00:00
Publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigenPublicatie Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigenDe nieuwe uitgave biedt hulpverleners niet alleen achtergrondinformatie, maar ook handreikingen voor een gestructureerde manier van optreden bij verkeersongevallen met moderne voertuigen.De nieuwe uitgave biedt hulpverleners niet alleen achtergrondinformatie, maar ook handreikingen voor een gestructureerde manier van optreden bij verkeersongevallen met moderne voertuigen.25-9-2016 22:00:00

 

 

Publicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenenPublicatie Brandweerzorg bij veestallen verschenenDeze publicatie biedt informatie op het gebied van brandveiligheid van veestallen, in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding. Deze publicatie biedt informatie op het gebied van brandveiligheid van veestallen, in het kader van risicobeheersing en incidentbestrijding. 4-10-2016 22:00:00
Landelijk Protocol OvD-G 2.0 verschenenLandelijk Protocol OvD-G 2.0 verschenenHet Landelijk Protocol OvD-G is geactualiseerd. De nieuwe versie, LPO 2.0., is nu te downloaden op onze website.Het Landelijk Protocol OvD-G is geactualiseerd. De nieuwe versie, LPO 2.0., is nu te downloaden op onze website.26-9-2016 22:00:00
Publicatie Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigenPublicatie Brandweeroptreden bij incidenten met moderne voertuigenDe nieuwe uitgave biedt hulpverleners niet alleen achtergrondinformatie, maar ook handreikingen voor een gestructureerde manier van optreden bij verkeersongevallen met moderne voertuigen.De nieuwe uitgave biedt hulpverleners niet alleen achtergrondinformatie, maar ook handreikingen voor een gestructureerde manier van optreden bij verkeersongevallen met moderne voertuigen.25-9-2016 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.