Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Brandweer goes science: unieke testweken in ZutphenBrandweer goes science: unieke testweken in ZutphenSpannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken.
Tunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameTunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameU wordt aan de hand van acht dilemma's en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en veiligheidsdomein geschoold op de inhoud van tunnelontwikkeling en -veiligheid.
Beheer SIS per 1 juli officieelBeheer SIS per 1 juli officieelVeiligheidsberaad, IFV, GGD GHOR Nederland en de politie werken in het project SIS samen aan de verbetering van de systematiek van slachtofferinformatie (SIS). Vanaf 1 juli is SIS volledig geborgd bij het IFV.

 

 

Brandweer goes science: unieke testweken in ZutphenBrandweer goes science: unieke testweken in ZutphenSpannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken. Spannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken.10-9-2014 22:00:00
Tunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameTunnelveiligheid: nieuw scenario in de BurgemeestersgameU wordt aan de hand van acht dilemma's en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en veiligheidsdomein geschoold op de inhoud van tunnelontwikkeling en -veiligheid. U wordt aan de hand van acht dilemma's en adviezen van functionarissen uit het ruimtelijke en veiligheidsdomein geschoold op de inhoud van tunnelontwikkeling en -veiligheid. 28-7-2014 22:00:00
Beheer SIS per 1 juli officieelBeheer SIS per 1 juli officieelVeiligheidsberaad, IFV, GGD GHOR Nederland en de politie werken in het project SIS samen aan de verbetering van de systematiek van slachtofferinformatie (SIS). Vanaf 1 juli is SIS volledig geborgd bij het IFV.Veiligheidsberaad, IFV, GGD GHOR Nederland en de politie werken in het project SIS samen aan de verbetering van de slachtofferinformatiesystematiek (SIS). Vanaf 1 juli is SIS volledig geborgd bij IFV.30-6-2014 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?27-8-2014 22:00:00
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.13-8-2014 22:00:00

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?2014-08-27T22:00:00Z
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.2014-08-13T22:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.