Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Handreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen uitgereiktHandreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen uitgereiktDe handreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen is ontwikkeld voor hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.
Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016De nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 zijn bekend. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie en uitgereikt tijdens het congres FSS bij het IFV.
Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg wordt GHOR AcademieAcademie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg wordt GHOR AcademieMet ingang van 1 september 2016 verandert de naam van Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg in GHOR Academie.

 

 

Handreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen uitgereiktHandreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen uitgereiktDe handreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen is ontwikkeld voor hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.De handreiking Incidentmanagement bij verkeersongevallen met gevaarlijke stoffen is ontwikkeld voor hulpverleners die als eerste ter plaatse zijn bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.21-9-2016 22:00:00
Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016Nominaties IFV-VVBA scriptieprijs 2016De nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 zijn bekend. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie en uitgereikt tijdens het congres FSS bij het IFV.De nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2016 zijn bekend. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de beste bachelor- of masterscriptie en uitgereikt tijdens het congres FSS bij het IFV.19-9-2016 22:00:00
Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg wordt GHOR AcademieAcademie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg wordt GHOR AcademieMet ingang van 1 september 2016 verandert de naam van Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg in GHOR Academie. Met ingang van 1 september 2016 verandert de naam van Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg in GHOR Academie. 31-8-2016 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Nieuw: publicatie Casuïstiek ondergeventileerde brandenNieuw: publicatie Casuïstiek ondergeventileerde brandenDe Brandweeracademie heeft casussen van ondergeventileerde branden gebundeld in de nieuwe publicatie Casuïstiek ondergeventileerde branden.De Brandweeracademie heeft casussen van ondergeventileerde branden gebundeld in de nieuwe publicatie Casuïstiek ondergeventileerde branden.14-9-2016 22:00:00
Nieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingNieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingSprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving. Sprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving.10-7-2016 22:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.4-7-2016 22:00:00

 

 

Nieuw: publicatie Casuïstiek ondergeventileerde brandenNieuw: publicatie Casuïstiek ondergeventileerde brandenDe Brandweeracademie heeft casussen van ondergeventileerde branden gebundeld in de nieuwe publicatie Casuïstiek ondergeventileerde branden.De Brandweeracademie heeft casussen van ondergeventileerde branden gebundeld in de nieuwe publicatie Casuïstiek ondergeventileerde branden.14-9-2016 22:00:00
Nieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingNieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingSprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving. Sprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving.10-7-2016 22:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.4-7-2016 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.