Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Stand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgStand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het veld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen bevolkingszorg. De meeste producten zijn inmiddels opgeleverd. De stand van zaken.
Vier onderzoeken gepresenteerd tijdens congres Interflam 2016Vier onderzoeken gepresenteerd tijdens congres Interflam 2016Drie onderzoekers van de Brandweeracademie hebben onlangs presentaties gegeven over recent uitgevoerd onderzoek op het internationale congres Interflam 2016 in Engeland.
Nieuwe kazernekleding en veiligheidsschoenenNieuwe kazernekleding en veiligheidsschoenenDe landelijke aanbesteding voor kazernekleding en veiligheidsschoenen is afgesloten met een formele ondertekening. Het IFV, dat de kleding voor de brandweer verzorgt, was de aanbestedende dienst.

 

 

Stand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgStand van zaken project Vakbekwaamheid bevolkingszorgHet IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het veld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen bevolkingszorg. De meeste producten zijn inmiddels opgeleverd. De stand van zaken.Het IFV werkt, samen met experts en opleiders uit het veld, aan de kwaliteitsborging van de opleidingen bevolkingszorg. De meeste producten zijn inmiddels opgeleverd. De stand van zaken.11-8-2016 22:00:00
Vier onderzoeken gepresenteerd tijdens congres Interflam 2016Vier onderzoeken gepresenteerd tijdens congres Interflam 2016Drie onderzoekers van de Brandweeracademie hebben onlangs presentaties gegeven over recent uitgevoerd onderzoek op het internationale congres Interflam 2016 in Engeland.Drie onderzoekers van de Brandweeracademie hebben onlangs presentaties gegeven over recent uitgevoerd onderzoek op het internationale congres Interflam 2016 in Engeland.25-7-2016 22:00:00
Nieuwe kazernekleding en veiligheidsschoenenNieuwe kazernekleding en veiligheidsschoenenDe landelijke aanbesteding voor kazernekleding en veiligheidsschoenen is afgesloten met een formele ondertekening. Het IFV, dat de kleding voor de brandweer verzorgt, was de aanbestedende dienst.De landelijke aanbesteding voor kazernekleding en veiligheidsschoenen is afgesloten met een formele ondertekening. Het IFV, dat de kleding voor de brandweer verzorgt, was de aanbestedende dienst.7-6-2016 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Nieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingNieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingSprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving. Sprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving.10-7-2016 22:00:00
Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingKennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingIn deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.In deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.14-6-2016 22:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.4-7-2016 22:00:00

 

 

Nieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingNieuw: publicatie Sprinklers in de woonomgevingSprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving. Sprinklers kunnen het aantal doden en gewonden bij woningbranden terugdringen en brandschade beperken. In deze nieuwe publicatie de laatste stand van zaken van sprinklers in de woonomgeving.10-7-2016 22:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.4-7-2016 22:00:00
Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingKennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingIn deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.In deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.14-6-2016 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.