Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Thesissen MCPM4 leveren verrassende resultaten en nieuwe inzichten opThesissen MCPM4 leveren verrassende resultaten en nieuwe inzichten opDe deelnemers aan MCPM sluiten hun masteropleiding af met een onderzoek en het schrijven van een thesis. De thesissen van de studenten van de vierde leergang staan nu online.
Leren van echte branden in de ELO: (bij-)scholing BrandregimesLeren van echte branden in de ELO: (bij-)scholing BrandregimesMet trots presenteert de Brandweeracademie het e-learningproduct Brandregimes. Deze bijscholing is tijdelijk (tot 2016) gratis toegankelijk via elo.brandweer.nl.
Masterclass Strategisch talentmanagement: verhoog de toegevoegde waarde van talentMasterclass Strategisch talentmanagement: verhoog de toegevoegde waarde van talentIn de masterclass Strategisch talentmanagement krijgt u handvatten aangereikt om medewerkers zodanig in te zetten en te ontwikkelen dat de organisatie er baat bij heeft.

 

 

Thesissen MCPM4 leveren verrassende resultaten en nieuwe inzichten opThesissen MCPM4 leveren verrassende resultaten en nieuwe inzichten opDe deelnemers aan MCPM sluiten hun masteropleiding af met een onderzoek en het schrijven van een thesis. De thesissen van de studenten van de vierde leergang staan nu online. De deelnemers aan MCPM sluiten hun masteropleiding af met een onderzoek en het schrijven van een thesis. De thesissen van de studenten van de vierde leergang staan nu online.2015-07-16T22:00:00Z
Leren van echte branden in de ELO: (bij-)scholing BrandregimesLeren van echte branden in de ELO: (bij-)scholing BrandregimesMet trots presenteert de Brandweeracademie het e-learningproduct Brandregimes. Deze bijscholing is tijdelijk (tot 2016) gratis toegankelijk via elo.brandweer.nl. Met trots presenteert de Brandweeracademie het e-learningproduct Brandregimes. Deze bijscholing is tijdelijk (tot 2016) gratis toegankelijk via elo.brandweer.nl. 2015-07-08T22:00:00Z
Masterclass Strategisch talentmanagement: verhoog de toegevoegde waarde van talentMasterclass Strategisch talentmanagement: verhoog de toegevoegde waarde van talentIn de masterclass Strategisch talentmanagement krijgt u handvatten aangereikt om medewerkers zodanig in te zetten en te ontwikkelen dat de organisatie er baat bij heeft. In de masterclass Strategisch talentmanagement krijgt u handvatten aangereikt om medewerkers zodanig in te zetten en te ontwikkelen dat de organisatie er baat bij heeft. 2015-07-27T22:00:00Z

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Kennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorKennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorBetrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid.18-6-2015 22:00:00
Nieuw referentiekader Netcentrische CrisisbeheersingNieuw referentiekader Netcentrische CrisisbeheersingHet nieuwe referentiekader beschrijft hoe je informatiegestuurd kunt optreden in crisisorganisaties. Het nieuwe referentiekader beschrijft hoe je informatiegestuurd kunt optreden in crisisorganisaties. 5-7-2015 22:00:00
Onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenOnderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenDe kennispublicatie 'De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen’ geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.Deze kennispublicatie geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.21-6-2015 22:00:00

 

 

Nieuw referentiekader Netcentrische CrisisbeheersingNieuw referentiekader Netcentrische CrisisbeheersingHet nieuwe referentiekader beschrijft hoe je informatiegestuurd kunt optreden in crisisorganisaties. Het nieuwe referentiekader beschrijft hoe je informatiegestuurd kunt optreden in crisisorganisaties. 5-7-2015 22:00:00
Onderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenOnderzoek naar de juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigenDe kennispublicatie 'De juridische aspecten van ongevallen met voorrangsvoertuigen’ geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.Deze kennispublicatie geeft een helder overzicht van de juridische aspecten waarmee een bestuurder van een voorrangsvoertuig in de nasleep van een ongeval te maken kan krijgen.21-6-2015 22:00:00
Kennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorKennispublicatie Veiligheid op het juiste spoorBetrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn het fundament van een goed werkend spoorsysteem. De kennispublicatie behandelt in vogelvlucht negen ontwikkelingen rondom spoorveiligheid.18-6-2015 22:00:00

 IFV Kennisthema's

 

 

BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.