Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Brandweer goes science: unieke testweken in ZutphenBrandweer goes science: unieke testweken in ZutphenSpannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken.
Conferentie Decontaminatie in de witte keten Conferentie Decontaminatie in de witte keten Wat betekent de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie concreet voor mijn praktijk/voor mij in de praktijk? Hoe pak ik de implementatie van deze handreiking aan? We gaan samen met u op zoek naar antwoorden op praktijkvragen.
Boek 'Sociale media veranderen het veiligheidsdomein' verkrijgbaarBoek 'Sociale media veranderen het veiligheidsdomein' verkrijgbaar​​​​​​​​​​Het boek 'Sociale media veranderen het veiligheidsdomein' vertelt over de toekomstige en blijvende veranderingen van sociale media. Welke invloed heeft deze digitale wereld binnen het veiligheidsdomein?

 

 

Brandweer goes science: unieke testweken in ZutphenBrandweer goes science: unieke testweken in ZutphenSpannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken. Spannende tijden voor Brandweer Nederland en de Brandweeracademie: in oktober en december 2014 voeren wij in Zutphen praktijkexperimenten uit, waarbij dagelijks twee woningen in brand worden gestoken.10-9-2014 22:00:00
Conferentie Decontaminatie in de witte keten Conferentie Decontaminatie in de witte keten Wat betekent de Handreiking Kleinschalige chemische decontaminatie concreet voor mijn praktijk/voor mij in de praktijk? Hoe pak ik de implementatie van deze handreiking aan? We gaan samen met u op zoek naar antwoorden op praktijkvragen.​Tijdens de conferentie Decontaminatie in de witte keten hoort u interessante verhalen van sprekers met veel expertise in en praktijkervaring met kleinschalige chemische decontaminatie.17-9-2014 22:00:00
Boek 'Sociale media veranderen het veiligheidsdomein' verkrijgbaarBoek 'Sociale media veranderen het veiligheidsdomein' verkrijgbaar​​​​​​​​​​Het boek 'Sociale media veranderen het veiligheidsdomein' vertelt over de toekomstige en blijvende veranderingen van sociale media. Welke invloed heeft deze digitale wereld binnen het veiligheidsdomein?​​​​​​​​​​Het boek vertelt over de toekomstige en blijvende veranderingen van sociale media en de invloed ervan binnen het veiligheidsdomein.17-9-2014 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten? Uit het onderzoek blijkt dat er een grote overeenkomst is tussen gedrag bij CBRN-incidenten en 'traditionele' incidenten.Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?27-8-2014 22:00:00
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.13-8-2014 22:00:00
Leerarena Leeuwarden verschenenLeerarena Leeuwarden verschenenDe uitgave bevat de weergave van de leerarena over de brand in de binnenstad van Leeuwarden op 19 oktober 2013: de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek.De uitgave bevat de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek bij de brand in de binnenstad op 19 oktober 2013.10-7-2014 22:00:00

 

 

Zelfredzaamheid en CBRNZelfredzaamheid en CBRNVertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten? Uit het onderzoek blijkt dat er een grote overeenkomst is tussen gedrag bij CBRN-incidenten en 'traditionele' incidenten.Vertonen burgers bij grootschalige CBRN-incidenten zelfredzaam gedrag en wat betekent dit voor het hulpaanbod van de hulpdiensten?2014-08-27T22:00:00Z
Brand in parkeergaragesBrand in parkeergaragesDe publicatie Brand in parkeergarages biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze. De publicatie biedt ondersteuning bij de keuze welk restrisico geaccepteerd wordt en geeft inzicht in het meest waarschijnlijke brandweeroptreden bij de gemaakte keuze.2014-08-13T22:00:00Z
Leerarena Leeuwarden verschenenLeerarena Leeuwarden verschenenDe uitgave bevat de weergave van de leerarena over de brand in de binnenstad van Leeuwarden op 19 oktober 2013: de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek.De uitgave bevat de belangrijkste leeropgaven en een toelichting op de gebruikte methodiek bij de brand in de binnenstad op 19 oktober 2013.2014-07-10T22:00:00Z

 IFV Kennisthema's

 

 

GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatiemanagementInformatiemanagementBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
Instituut Fysieke VeiligheidInstituut Fysieke VeiligheidSamenwerking tijdens een ramp is cruciaal. Binnen en tussen veiligheidsregio's. Het IFV wil deze samenwerking versterken door te signaleren te verbinden.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.