Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Lectoraat Transportveiligheid nu volledig bij het IFVLectoraat Transportveiligheid nu volledig bij het IFVHet lectoraat Transportveiligheid wordt volledig ondergebracht bij het IFV. Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller treedt per 1 juli 2016 fulltime in dienst bij het IFV.
Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer gaat door!Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer gaat door!De Raad van Brandweercommandanten is akkoord gegaan met continuering van de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB). De FLIB gaat nu een nieuwe fase in, als onderdeel van het IFV.
Bijscholingen blended learning Manschap a en ELOBijscholingen blended learning Manschap a en ELOHet brandweeronderwijs is volop in ontwikkeling. De Brandweeracademie kan u bijscholen of coachen, zodat u goed voorbereid bent op alle onderwijsvernieuwingen.

 

 

Lectoraat Transportveiligheid nu volledig bij het IFVLectoraat Transportveiligheid nu volledig bij het IFVHet lectoraat Transportveiligheid wordt volledig ondergebracht bij het IFV. Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller treedt per 1 juli 2016 fulltime in dienst bij het IFV.Het lectoraat Transportveiligheid wordt volledig ondergebracht bij het IFV. Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller treedt per 1 juli 2016 fulltime in dienst bij het IFV.30-6-2016 22:00:00
Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer gaat door!Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer gaat door!De Raad van Brandweercommandanten is akkoord gegaan met continuering van de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB). De FLIB gaat nu een nieuwe fase in, als onderdeel van het IFV.De Raad van Brandweercommandanten is akkoord gegaan met continuering van de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB). De FLIB gaat nu een nieuwe fase in, als onderdeel van het IFV.29-6-2016 22:00:00
Bijscholingen blended learning Manschap a en ELOBijscholingen blended learning Manschap a en ELOHet brandweeronderwijs is volop in ontwikkeling. De Brandweeracademie kan u bijscholen of coachen, zodat u goed voorbereid bent op alle onderwijsvernieuwingen.Het brandweeronderwijs is volop in ontwikkeling. De Brandweeracademie kan u bijscholen of coachen, zodat u goed voorbereid bent op alle onderwijsvernieuwingen.19-6-2016 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijkBranden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijkDe bouwregelgeving en de praktijk bij branden in seniorencomplexen stroken niet met elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie.De bouwregelgeving en de praktijk bij branden in seniorencomplexen stroken niet met elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie.14-6-2016 22:00:00
Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingKennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingIn deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.In deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.14-6-2016 22:00:00
Rapport Reddingen bij brand 2014/2015 verschenenRapport Reddingen bij brand 2014/2015 verschenenHet onderzoek naar de reddingen bij woningbranden geeft inzicht in het aantal geredde personen en in de omstandigheden waaronder de reddingen plaatsvonden.Het onderzoek naar de reddingen bij woningbranden geeft inzicht in het aantal geredde personen en in de omstandigheden waaronder de reddingen plaatsvonden.7-6-2016 22:00:00

 

 

Branden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijkBranden in seniorencomplexen: regelgeving en praktijkDe bouwregelgeving en de praktijk bij branden in seniorencomplexen stroken niet met elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie.De bouwregelgeving en de praktijk bij branden in seniorencomplexen stroken niet met elkaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Brandweeracademie.14-6-2016 22:00:00
Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingKennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzingIn deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.In deze kennispublicatie zijn alle ins en outs samengevat rondom de invloed van de vergrijzing op de brandveiligheid.14-6-2016 22:00:00
Rapport Reddingen bij brand 2014/2015 verschenenRapport Reddingen bij brand 2014/2015 verschenenHet onderzoek naar de reddingen bij woningbranden geeft inzicht in het aantal geredde personen en in de omstandigheden waaronder de reddingen plaatsvonden.Het onderzoek naar de reddingen bij woningbranden geeft inzicht in het aantal geredde personen en in de omstandigheden waaronder de reddingen plaatsvonden.7-6-2016 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GezondheidszorgGezondheidszorgDe hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.