Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Pilot commandovoering: OvD's staan in de startblokkenPilot commandovoering: OvD's staan in de startblokkenInmiddels hebben alle deelnemende OvD’s van de pilot commandovoering de vijfdaagse bijscholing achter de rug. Ze staan in de startblokken voor de daadwerkelijke pilot die in mei begint.
Crisismanagement Academie: nieuwe naam samenwerkingsverband multidisciplinaire opleidingen IFV/Politieacademie Crisismanagement Academie: nieuwe naam samenwerkingsverband multidisciplinaire opleidingen IFV/Politieacademie Onder de nieuwe naam Crisismanagement Academie gaat het samenwerkingsverband IFV/Politieacademie de komende jaren de multidisciplinaire opleidingsproducten verder uitbouwen.
'Quasi-inbesteden' bij het IFV'Quasi-inbesteden' bij het IFVVeiligheidsregio’s kunnen opdrachten door het IFV laten uitvoeren, zonder dat ze hiervoor eerst een (Europese) aanbestedingsprocedure moeten organiseren.

 

 

Pilot commandovoering: OvD's staan in de startblokkenPilot commandovoering: OvD's staan in de startblokkenInmiddels hebben alle deelnemende OvD’s van de pilot commandovoering de vijfdaagse bijscholing achter de rug. Ze staan in de startblokken voor de daadwerkelijke pilot die in mei begint.Inmiddels hebben alle deelnemende OvD’s van de pilot commandovoering de vijfdaagse bijscholing achter de rug. Ze staan in de startblokken voor de daadwerkelijke pilot die in mei begint.8-1-2017 23:00:00
Crisismanagement Academie: nieuwe naam samenwerkingsverband multidisciplinaire opleidingen IFV/Politieacademie Crisismanagement Academie: nieuwe naam samenwerkingsverband multidisciplinaire opleidingen IFV/Politieacademie Onder de nieuwe naam Crisismanagement Academie gaat het samenwerkingsverband IFV/Politieacademie de komende jaren de multidisciplinaire opleidingsproducten verder uitbouwen.Onder de nieuwe naam Crisismanagement Academie gaat het samenwerkingsverband IFV/Politieacademie de komende jaren de multidisciplinaire opleidingsproducten verder uitbouwen.4-4-2017 22:00:00
'Quasi-inbesteden' bij het IFV'Quasi-inbesteden' bij het IFVVeiligheidsregio’s kunnen opdrachten door het IFV laten uitvoeren, zonder dat ze hiervoor eerst een (Europese) aanbestedingsprocedure moeten organiseren.Veiligheidsregio’s kunnen opdrachten door het IFV laten uitvoeren, zonder dat ze hiervoor eerst een (Europese) aanbestedingsprocedure moeten organiseren.10-4-2017 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Minder ongevallen met voorrangsvoertuigen in 2015Minder ongevallen met voorrangsvoertuigen in 2015Rijden door rood licht blijft het grootste risico bij het rijden met een voorrangsvoertuig. Dat blijkt uit het onderzoek Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015. Rijden door rood licht blijft het grootste risico bij het rijden met een voorrangsvoertuig. Dat blijkt uit het onderzoek Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015.18-4-2017 22:00:00
Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016 verschenenJaaroverzicht fatale woningbranden 2016 verschenenIn 2016 vonden 33 fatale woningbranden plaats, met 38 dodelijke slachtoffers. Ongeveer de helft van deze branden ontstond door menselijk handelen, met roken en koken als belangrijkste oorzaken.In 2016 vonden 33 fatale woningbranden plaats, met 38 dodelijke slachtoffers. Ongeveer de helft van deze branden ontstond door menselijk handelen, met roken en koken als belangrijkste oorzaken.11-4-2017 22:00:00
Rapport 'Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang' verschenenRapport 'Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang' verschenenDeze publicatie zet de belangrijkste leerpunten voor gemeenten bij het organiseren van crisisnoodopvang op een rij.Deze publicatie zet de belangrijkste leerpunten voor gemeenten bij het organiseren van crisisnoodopvang op een rij.3-4-2017 22:00:00

 

 

Minder ongevallen met voorrangsvoertuigen in 2015Minder ongevallen met voorrangsvoertuigen in 2015Rijden door rood licht blijft het grootste risico bij het rijden met een voorrangsvoertuig. Dat blijkt uit het onderzoek Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015. Rijden door rood licht blijft het grootste risico bij het rijden met een voorrangsvoertuig. Dat blijkt uit het onderzoek Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen 2014-2015.18-4-2017 22:00:00
Jaaroverzicht fatale woningbranden 2016 verschenenJaaroverzicht fatale woningbranden 2016 verschenenIn 2016 vonden 33 fatale woningbranden plaats, met 38 dodelijke slachtoffers. Ongeveer de helft van deze branden ontstond door menselijk handelen, met roken en koken als belangrijkste oorzaken.In 2016 vonden 33 fatale woningbranden plaats, met 38 dodelijke slachtoffers. Ongeveer de helft van deze branden ontstond door menselijk handelen, met roken en koken als belangrijkste oorzaken.11-4-2017 22:00:00
Rapport 'Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang' verschenenRapport 'Vluchtelingencrisis 2015: Lessen uit de crisisnoodopvang' verschenenDeze publicatie zet de belangrijkste leerpunten voor gemeenten bij het organiseren van crisisnoodopvang op een rij.Deze publicatie zet de belangrijkste leerpunten voor gemeenten bij het organiseren van crisisnoodopvang op een rij.3-4-2017 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.