Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

Kennisplein

 

 

Brandpreventie & Fire Safety EngineeringBrandpreventie & Fire Safety EngineeringBrandpreventie kent een regel- en een risicogerichte aanpak. De basis voor de regelgerichte aanpak is het Bouwbesluit. Vanuit Fire Safety Engineering wordt een risicogerichte aanpak gehanteerd.
TerrorismeTerrorismeDe aard van de terroristische dreiging is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Terrorisme is bedoeld als dwangmiddel, om een overheid of een samenleving ergens toe te dwingen. In dit dossier vindt u actualiteiten en (achtergrond)informatie.

 

 

TerrorismeTerrorismeDe aard van de terroristische dreiging is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Terrorisme is bedoeld als dwangmiddel, om een overheid of een samenleving ergens toe te dwingen. In dit dossier vindt u actualiteiten en (achtergrond)informatie.Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade.
Brandpreventie & Fire Safety EngineeringBrandpreventie & Fire Safety EngineeringBrandpreventie kent een regel- en een risicogerichte aanpak. De basis voor de regelgerichte aanpak is het Bouwbesluit. Vanuit Fire Safety Engineering wordt een risicogerichte aanpak gehanteerd.Brandpreventie kent een regel- en een risicogerichte aanpak. De basis voor de regelgerichte aanpak is het Bouwbesluit. Vanuit Fire Safety Engineering wordt een risicogerichte aanpak gehanteerd.