Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Onze lectoraten in 2017Onze lectoraten in 2017Benieuwd naar de hoogtepunten van 2017 en de plannen voor 2018? Lees de interviews en bekijk de filmpjes met onze vier lectoren.
Blog IJle Stelstra: Aan de slag in Washington!Blog IJle Stelstra: Aan de slag in Washington!Onlangs werkten IJle Stelstra en Ester Willemsen drie dagen lang met vertegenwoordigers van het Amerikaanse Department of Homeland Security aan actuele brandweerthema’s.
Veel belangstelling voor grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO-SO)Veel belangstelling voor grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO-SO)Op 15 mei jl. organiseerde het landelijke programma 'Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (GBO-SO)' het seminar GBO-SO. Het was een zeer drukbezochte en geslaagde bijeenkomst!

 

 

Onze lectoraten in 2017Onze lectoraten in 2017Benieuwd naar de hoogtepunten van 2017 en de plannen voor 2018? Lees de interviews en bekijk de filmpjes met onze vier lectoren.Benieuwd naar de hoogtepunten van 2017 en de plannen voor 2018? Lees de interviews en bekijk de filmpjes met onze vier lectoren.16-5-2018 22:00:00
Blog IJle Stelstra: Aan de slag in Washington!Blog IJle Stelstra: Aan de slag in Washington!Onlangs werkten IJle Stelstra en Ester Willemsen drie dagen lang met vertegenwoordigers van het Amerikaanse Department of Homeland Security aan actuele brandweerthema’s. Onlangs werkten IJle Stelstra en Ester Willemsen drie dagen lang met vertegenwoordigers van het Amerikaanse Department of Homeland Security aan actuele brandweerthema’s. 13-5-2018 22:00:00
Veel belangstelling voor grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO-SO)Veel belangstelling voor grootschalig en specialistisch brandweeroptreden (GBO-SO)Op 15 mei jl. organiseerde het landelijke programma 'Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (GBO-SO)' het seminar GBO-SO. Het was een zeer drukbezochte en geslaagde bijeenkomst! Op 15 mei jl. organiseerde het landelijke programma 'Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland (GBO-SO)' het seminar GBO-SO. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst!21-5-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

De hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.24-4-2018 22:00:00
Maatschappelijke onrust en de rol van gemeentenMaatschappelijke onrust en de rol van gemeentenHoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? 22-4-2018 22:00:00
Risico's in samenhangRisico's in samenhangEr is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.Er is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.8-4-2018 22:00:00

 

 

De hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.24-4-2018 22:00:00
Maatschappelijke onrust en de rol van gemeentenMaatschappelijke onrust en de rol van gemeentenHoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? 22-4-2018 22:00:00
Risico's in samenhangRisico's in samenhangEr is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.Er is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.8-4-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.