Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Leren van fipronil-eieren, orkaan Irma en andere (mini-)crisesLeren van fipronil-eieren, orkaan Irma en andere (mini-)crisesDe nieuwe bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2017' is vanmiddag gepresenteerd tijdens een plug-in kennissessie waarin werd stilgestaan bij enkele casus.
Nieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’sNieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’sDe handreikingen geven overheidspartijen en bedrijfsleven handvatten voor het omgaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion-accu's.
Blog: Stankoverlast Alblasserdam houdt Nederland in zijn greep ... Blog: Stankoverlast Alblasserdam houdt Nederland in zijn greep ... "De casus van afgelopen zaterdag levert weer interessant studiemateriaal op", aldus lector Menno van Duin in zijn nieuwste blog.

 

 

Leren van fipronil-eieren, orkaan Irma en andere (mini-)crisesLeren van fipronil-eieren, orkaan Irma en andere (mini-)crisesDe nieuwe bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2017' is vanmiddag gepresenteerd tijdens een plug-in kennissessie waarin werd stilgestaan bij enkele casus. De nieuwe bundel 'Lessen uit crises en mini-crises 2017' is vanmiddag gepresenteerd tijdens een plug-in kennissessie waarin werd stilgestaan bij enkele casus. 14-2-2019 23:00:00
Nieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’sNieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’sDe handreikingen geven overheidspartijen en bedrijfsleven handvatten voor het omgaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion-accu's. De handreikingen geven overheidspartijen en bedrijfsleven handvatten voor het omgaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion-accu's.13-2-2019 23:00:00
Blog: Stankoverlast Alblasserdam houdt Nederland in zijn greep ... Blog: Stankoverlast Alblasserdam houdt Nederland in zijn greep ... "De casus van afgelopen zaterdag levert weer interessant studiemateriaal op", aldus lector Menno van Duin in zijn nieuwste blog."De casus van afgelopen zaterdag levert weer interessant studiemateriaal op", aldus lector Menno van Duin in zijn nieuwste blog.11-2-2019 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnelsHandreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnelsDeze nieuwe handreiking biedt hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat concrete handvatten voor een uniforme samenwerking.Deze nieuwe handreiking biedt hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat concrete handvatten voor een uniforme samenwerking.30-1-2019 23:00:00
Handreiking Decontaminatie, werkversie 1.1Handreiking Decontaminatie, werkversie 1.1Deze handreiking beschrijft de wijze waarop slachtoffers die bij een incident besmet zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof gedecontamineerd worden en vervangt werkversie 1.0 uit 2017.Deze handreiking beschrijft de wijze waarop slachtoffers die bij een incident besmet zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof gedecontamineerd worden en vervangt de versie uit 201729-1-2019 23:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.14-1-2019 23:00:00

 

 

Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnelsHandreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnelsDeze nieuwe handreiking biedt hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat concrete handvatten voor een uniforme samenwerking.Deze nieuwe handreiking biedt hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat concrete handvatten voor een uniforme samenwerking.30-1-2019 23:00:00
Handreiking Decontaminatie, werkversie 1.1Handreiking Decontaminatie, werkversie 1.1Deze handreiking beschrijft de wijze waarop slachtoffers die bij een incident besmet zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof gedecontamineerd worden en vervangt werkversie 1.0 uit 2017.Deze handreiking beschrijft de wijze waarop slachtoffers die bij een incident besmet zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof gedecontamineerd worden en vervangt de versie uit 201729-1-2019 23:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.14-1-2019 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.