Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Jaaroverzicht 2017Jaaroverzicht 2017Het afgelopen jaar hebben wij mooie en aansprekende resultaten behaald. Resultaten die passen binnen onze doelstelling om uit te groeien tot hét kennisinstituut voor de fysieke veiligheid in Nederland.
Eerste veiligheidsregio aangesloten op het landelijke digitale VerkeerspleinEerste veiligheidsregio aangesloten op het landelijke digitale VerkeerspleinMet het Verkeersplein, de nieuwe landelijke ICT-infrastructuur voor de regio’s, is het nu mogelijk om sneller, efficiënter en veiliger gegevens uit te wisselen tussen regio's onderling en met partners.
"Te weinig oog voor veiligheid in energietransitie""Te weinig oog voor veiligheid in energietransitie""De energietransitie in ons land gaat heel veel betekenen. Laten wij die mede mogelijk maken, maar wel op een veilige manier", aldus Nils Rosmuller tijdens de Netwerkdag Incidentbestrijding.

 

 

Jaaroverzicht 2017Jaaroverzicht 2017Het afgelopen jaar hebben wij mooie en aansprekende resultaten behaald. Resultaten die passen binnen onze doelstelling om uit te groeien tot hét kennisinstituut voor de fysieke veiligheid in Nederland.Het afgelopen jaar hebben wij mooie en aansprekende resultaten behaald. Resultaten die passen binnen onze doelstelling om uit te groeien tot hét kennisinstituut voor de fysieke veiligheid in Nederland17-6-2018 22:00:00
Eerste veiligheidsregio aangesloten op het landelijke digitale VerkeerspleinEerste veiligheidsregio aangesloten op het landelijke digitale VerkeerspleinMet het Verkeersplein, de nieuwe landelijke ICT-infrastructuur voor de regio’s, is het nu mogelijk om sneller, efficiënter en veiliger gegevens uit te wisselen tussen regio's onderling en met partners.Met het Verkeersplein, de nieuwe landelijke ICT-infrastructuur voor de regio’s, is het nu mogelijk om sneller, efficiënter en veiliger gegevens uit te wisselen tussen regio's onderling en met partners13-6-2018 22:00:00
"Te weinig oog voor veiligheid in energietransitie""Te weinig oog voor veiligheid in energietransitie""De energietransitie in ons land gaat heel veel betekenen. Laten wij die mede mogelijk maken, maar wel op een veilige manier", aldus Nils Rosmuller tijdens de Netwerkdag Incidentbestrijding. "De energietransitie in ons land gaat heel veel betekenen. Laten wij die mede mogelijk maken, maar wel op een veilige manier", aldus Nils Rosmuller tijdens de Netwerkdag Incidentbestrijding. 7-6-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

GRIP-3 bij Fort OranjeGRIP-3 bij Fort OranjeWaarom is er bij de ontruiming van camping Fort Oranje zo lang onder GRIP-3 samengewerkt? Die vraag stond centraal in de evaluatie die het IFV heeft uitgevoerd in opdracht van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.Waarom is er bij de ontruiming van camping Fort Oranje zo lang onder GRIP-3 samengewerkt? Die vraag stond centraal in de evaluatie die het IFV heeft uitgevoerd.11-6-2018 22:00:00
De hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.24-4-2018 22:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.3-4-2018 22:00:00

 

 

GRIP-3 bij Fort OranjeGRIP-3 bij Fort OranjeWaarom is er bij de ontruiming van camping Fort Oranje zo lang onder GRIP-3 samengewerkt? Die vraag stond centraal in de evaluatie die het IFV heeft uitgevoerd in opdracht van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.Waarom is er bij de ontruiming van camping Fort Oranje zo lang onder GRIP-3 samengewerkt? Die vraag stond centraal in de evaluatie die het IFV heeft uitgevoerd.11-6-2018 22:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.3-4-2018 22:00:00
De hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.24-4-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.