Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Leergang Manschap scoort een 7Leergang Manschap scoort een 7De leergang Manschap bestaat uit digitaal onderwijs en oefenen in de praktijk. Uit de landelijke evaluatie blijkt dat de leergang positief wordt beoordeeld, maar er is ook ruimte voor verbetering.
IFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaart: Werkbezoek aan de US biedt kansen voor internationale samenwerking op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening.
Vernieuwd duiklogboek nu verkrijgbaarVernieuwd duiklogboek nu verkrijgbaarSamen met het brandweerveld heeft de Brandweeracademie het duiklogboek geactualiseerd op basis van de meest recente wet- en regelgeving. Daarnaast is de uitgave in een modern en gebruiksvriendelijk jasje gestoken.

 

 

Leergang Manschap scoort een 7Leergang Manschap scoort een 7De leergang Manschap bestaat uit digitaal onderwijs en oefenen in de praktijk. Uit de landelijke evaluatie blijkt dat de leergang positief wordt beoordeeld, maar er is ook ruimte voor verbetering.De leergang Manschap bestaat uit digitaal onderwijs en oefenen in de praktijk. Uit de landelijke evaluatie blijkt dat de leergang positief wordt beoordeeld, maar er is ook ruimte voor verbetering.9-5-2019 22:00:00
IFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaart: Werkbezoek aan de US biedt kansen voor internationale samenwerking op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening.IFV en GBO-SO internationaal op de kaart: Werkbezoek aan de US biedt kansen voor internationale samenwerking op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening.13-5-2019 22:00:00
Vernieuwd duiklogboek nu verkrijgbaarVernieuwd duiklogboek nu verkrijgbaarSamen met het brandweerveld heeft de Brandweeracademie het duiklogboek geactualiseerd op basis van de meest recente wet- en regelgeving. Daarnaast is de uitgave in een modern en gebruiksvriendelijk jasje gestoken. Het duiklogboek is samen met het brandweerveld geactualiseerd op basis van de meest recente wet- en regelgeving. Daarnaast is de uitgave in een modern en gebruiksvriendelijk jasje gestoken.13-5-2019 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Vier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer. Vier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer.14-5-2019 22:00:00
Literatuurstudie naar brandbestrijding in wegtunnelsLiteratuurstudie naar brandbestrijding in wegtunnelsTer voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief voerde het IFV een literatuurstudie naar tunnelbrandbestrijding uit. Ter voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief voerde het IFV een literatuurstudie naar tunnelbrandbestrijding uit. 30-4-2019 22:00:00
Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur.3-4-2019 22:00:00

 

 

Vier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer. Vier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer.14-5-2019 22:00:00
Literatuurstudie naar brandbestrijding in wegtunnelsLiteratuurstudie naar brandbestrijding in wegtunnelsTer voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief voerde het IFV een literatuurstudie naar tunnelbrandbestrijding uit. Ter voorbereiding op het opstellen van een landelijk handelingsperspectief voerde het IFV een literatuurstudie naar tunnelbrandbestrijding uit. 30-4-2019 22:00:00
Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur.3-4-2019 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.