Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Zevende leergang Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) van startZevende leergang Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) van startTijdens deze tweejarige hbo-masteropleiding ligt het accent op de ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing en leren de 24 studenten om meer vanuit verschillende gezichtspunten te handelen.
Pilot commandovoering: tijd voor analyse en afrondingPilot commandovoering: tijd voor analyse en afrondingRuim vijftig officieren van dienst (OvD's) vervulden het afgelopen anderhalf jaar de rol van onderzoeker in de pilot commandovoering. Een eerste analyse van de verzamelde gegevens.
IFV Kennissymposium: gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor de veiligheidsregio'sIFV Kennissymposium: gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor de veiligheidsregio'sThema's zoals duurzaamheid, informatisering en digitalisering worden steeds belangrijker. Hoe beïnvloeden deze thema's de fysieke veiligheid van Nederland?

 

 

Zevende leergang Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) van startZevende leergang Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) van startTijdens deze tweejarige hbo-masteropleiding ligt het accent op de ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing en leren de 24 studenten om meer vanuit verschillende gezichtspunten te handelen.Tijdens deze tweejarige hbo-masteropleiding ligt het accent op de ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing en leren de 24 studenten om meer vanuit verschillende gezichtspunten te handelen.10-1-2019 23:00:00
Pilot commandovoering: tijd voor analyse en afrondingPilot commandovoering: tijd voor analyse en afrondingRuim vijftig officieren van dienst (OvD's) vervulden het afgelopen anderhalf jaar de rol van onderzoeker in de pilot commandovoering. Een eerste analyse van de verzamelde gegevens. Ruim vijftig officieren van dienst (OvD's) vervulden het afgelopen anderhalf jaar de rol van onderzoeker in de pilot commandovoering. Een eerste analyse van de verzamelde gegevens. 27-11-2017 23:00:00
IFV Kennissymposium: gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor de veiligheidsregio'sIFV Kennissymposium: gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor de veiligheidsregio'sThema's zoals duurzaamheid, informatisering en digitalisering worden steeds belangrijker. Hoe beïnvloeden deze thema's de fysieke veiligheid van Nederland?Thema's zoals duurzaamheid, informatisering en digitalisering worden steeds belangrijker. Hoe beïnvloeden deze thema's de fysieke veiligheid van Nederland?15-10-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017NL-Alert is de afgelopen jaren 213 keer ingezet, waarvan 191 keer bij een brand. Het alarmeringssysteem wordt steeds vaker gebruikt: van 21 incidenten in 2013 naar 68 incidenten in 2017.NL-Alert is de afgelopen jaren 213 keer ingezet, waarvan 191 keer bij een brand. Het alarmeringssysteem wordt steeds vaker gebruikt: van 21 incidenten in 2013 naar 68 incidenten in 2017.14-1-2019 23:00:00
Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.1Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.1Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden effectief gezamenlijk optreden bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? Deze multidisciplinaire handreiking geeft hiervoor handvatten.Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden effectief gezamenlijk optreden bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? Deze multidisciplinaire handreiking geeft hiervoor handvatten.19-12-2018 23:00:00
Brandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoekBrandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoekDe nieuwe publicatie geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen.De nieuwe publicatie geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen.24-11-2018 23:00:00

 

 

Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017NL-Alert is de afgelopen jaren 213 keer ingezet, waarvan 191 keer bij een brand. Het alarmeringssysteem wordt steeds vaker gebruikt: van 21 incidenten in 2013 naar 68 incidenten in 2017.NL-Alert is de afgelopen jaren 213 keer ingezet, waarvan 191 keer bij een brand. Het alarmeringssysteem wordt steeds vaker gebruikt: van 21 incidenten in 2013 naar 68 incidenten in 2017.14-1-2019 23:00:00
Plug-in kennissessie: Lessen uit crises en mini-crises 2017Plug-in kennissessie: Lessen uit crises en mini-crises 2017Presentatie van de zesde editie uit de bundelreeks Lessen uit crises en mini-crises.Presentatie van de zesde editie uit de bundelreeks Lessen uit crises en mini-crises.30-8-2017 22:00:00
Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.1Handreiking Aanpak asbestincidenten werkversie 1.1Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden effectief gezamenlijk optreden bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? Deze multidisciplinaire handreiking geeft hiervoor handvatten.Hoe kunnen publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden effectief gezamenlijk optreden bij incidenten waarbij asbest vrijkomt? Deze multidisciplinaire handreiking geeft hiervoor handvatten.19-12-2018 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.