Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Nieuwe grootschalige watertransportsystemen voor de brandweerNieuwe grootschalige watertransportsystemen voor de brandweerHytrans Systems B.V., Brandweer Nederland en het IFV hebben een raamovereenkomst ondertekend voor de levering van nieuw materieel voor de grootschalige watervoorziening.
Internationale samenwerking en kennisdeling tijdens Exchange of ExpertsInternationale samenwerking en kennisdeling tijdens Exchange of Experts"We mogen er echt trots op zijn dat we dit neerzetten en internationaal de samenwerking opzoeken", aldus Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde.
11e Internationaal Congres Fire Safety & Science11e Internationaal Congres Fire Safety & ScienceDe nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.

 

 

Nieuwe grootschalige watertransportsystemen voor de brandweerNieuwe grootschalige watertransportsystemen voor de brandweerHytrans Systems B.V., Brandweer Nederland en het IFV hebben een raamovereenkomst ondertekend voor de levering van nieuw materieel voor de grootschalige watervoorziening.Hytrans Systems B.V., Brandweer Nederland en het IFV hebben een raamovereenkomst ondertekend voor de levering van nieuw materieel voor de grootschalige watervoorziening.13-11-2018 23:00:00
Internationale samenwerking en kennisdeling tijdens Exchange of ExpertsInternationale samenwerking en kennisdeling tijdens Exchange of Experts"We mogen er echt trots op zijn dat we dit neerzetten en internationaal de samenwerking opzoeken", aldus Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde."We mogen er echt trots op zijn dat we dit neerzetten en internationaal de samenwerking opzoeken", aldus Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde.13-11-2018 23:00:00
11e Internationaal Congres Fire Safety & Science11e Internationaal Congres Fire Safety & ScienceDe nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.De nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.2-7-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Grootschalig brandweeroptreden in 2016Grootschalig brandweeroptreden in 2016De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.31-10-2018 23:00:00
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingTweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingIn opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.16-10-2018 22:00:00
HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidHEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidDe uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.17-10-2018 22:00:00

 

 

Grootschalig brandweeroptreden in 2016Grootschalig brandweeroptreden in 2016De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.31-10-2018 23:00:00
HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidHEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidDe uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.17-10-2018 22:00:00
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingTweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingIn opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.16-10-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.