Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Brandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffenBrandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffenWat betekenen duurzame brandstoffen voor de brandveiligheid van parkeergarages? In magazine Vexpansie een bijdrage van lectoren Nils Rosmuller, René Hagen en Ricardo Weewer.
"Drie minuten na het begin van een brand is het al niet meer leefbaar""Drie minuten na het begin van een brand is het al niet meer leefbaar"In het nieuwste Eigen Huis Magazine staat een uitgebreid interview met lector Brandpreventie René Hagen. Hij waarschuwt o.a. voor de brandgevaren van moderne huizen.
"Betrek ons in vroeg stadium bij de energietransitie""Betrek ons in vroeg stadium bij de energietransitie"De energietransitie is in volle gang. Helaas wordt er nog te weinig nagedacht over de gevolgen voor de veiligheid. “Schakel onze expertise op tijd in, zodat wij kunnen meedenken."

 

 

Brandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffenBrandveiligheid van parkeergarages en duurzame brandstoffenWat betekenen duurzame brandstoffen voor de brandveiligheid van parkeergarages? In magazine Vexpansie een bijdrage van lectoren Nils Rosmuller, René Hagen en Ricardo Weewer. Wat betekenen duurzame brandstoffen voor de brandveiligheid van parkeergarages? In magazine Vexpansie een bijdrage van lectoren Nils Rosmuller, René Hagen en Ricardo Weewer. 18-3-2019 23:00:00
"Drie minuten na het begin van een brand is het al niet meer leefbaar""Drie minuten na het begin van een brand is het al niet meer leefbaar"In het nieuwste Eigen Huis Magazine staat een uitgebreid interview met lector Brandpreventie René Hagen. Hij waarschuwt o.a. voor de brandgevaren van moderne huizen.In het nieuwste Eigen Huis Magazine staat een uitgebreid interview met lector Brandpreventie René Hagen. Hij waarschuwt o.a. voor de brandgevaren van moderne huizen.11-3-2019 23:00:00
"Betrek ons in vroeg stadium bij de energietransitie""Betrek ons in vroeg stadium bij de energietransitie"De energietransitie is in volle gang. Helaas wordt er nog te weinig nagedacht over de gevolgen voor de veiligheid. “Schakel onze expertise op tijd in, zodat wij kunnen meedenken."De energietransitie is in volle gang. Helaas wordt er nog te weinig nagedacht over de gevolgen voor de veiligheid. “Schakel onze expertise op tijd in, zodat wij kunnen meedenken."12-3-2019 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Verbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenVerbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenHoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?Hoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?11-3-2019 23:00:00
Landelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenLandelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenHet IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.10-3-2019 23:00:00

 

 

Verbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenVerbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenHoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?Hoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?11-3-2019 23:00:00
Landelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenLandelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenHet IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.10-3-2019 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.