Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Nieuwe e-module Werken met O-bundelsNieuwe e-module Werken met O-bundelsDe e-module is beschikbaar voor iedereen die met O-bundels gaat werken of de basisprincipes ervan wil leren kennen.
Studenten ontvangen diploma Fire Safety Engineering & ManagementStudenten ontvangen diploma Fire Safety Engineering & ManagementTijdens een feestelijke bijeenkomst bij het IFV ontvingen 21 studenten het diploma van de post-hbo-opleiding Fire Safety Engineering & Management.
Softwarecatalogus voor veiligheidsregio's gelanceerdSoftwarecatalogus voor veiligheidsregio's gelanceerdVeiligheidsregio’s gebruiken diverse systemen voor het opslaan van gegevens. Maar welk systeem wordt waarvoor gebruikt? Welke systemen gebruiken andere regio's? De Softwarecatalogus helpt hierbij.

 

 

Nieuwe e-module Werken met O-bundelsNieuwe e-module Werken met O-bundelsDe e-module is beschikbaar voor iedereen die met O-bundels gaat werken of de basisprincipes ervan wil leren kennen.De e-module is beschikbaar voor iedereen die met O-bundels gaat werken of de basisprincipes ervan wil leren kennen.9-12-2018 23:00:00
Studenten ontvangen diploma Fire Safety Engineering & ManagementStudenten ontvangen diploma Fire Safety Engineering & ManagementTijdens een feestelijke bijeenkomst bij het IFV ontvingen 21 studenten het diploma van de post-hbo-opleiding Fire Safety Engineering & Management.Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het IFV ontvingen 21 studenten het diploma van de post-hbo-opleiding Fire Safety Engineering & Management.28-11-2018 23:00:00
Softwarecatalogus voor veiligheidsregio's gelanceerdSoftwarecatalogus voor veiligheidsregio's gelanceerdVeiligheidsregio’s gebruiken diverse systemen voor het opslaan van gegevens. Maar welk systeem wordt waarvoor gebruikt? Welke systemen gebruiken andere regio's? De Softwarecatalogus helpt hierbij.Veiligheidsregio’s gebruiken diverse systemen voor het opslaan van gegevens. Maar welk systeem wordt waarvoor gebruikt? Welke systemen gebruiken andere regio's? De Softwarecatalogus helpt hierbij.28-11-2018 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg?Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg?Wat wordt verstaan onder verminderd zelfredzamen, hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de overheid en wat kan geleerd worden van praktijkcasussen? Het lectoraat Crisisbeheersing onderzocht het.Wat wordt verstaan onder verminderd zelfredzamen, hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de overheid en wat kan geleerd worden van praktijkcasussen? Het lectoraat Crisisbeheersing onderzocht het.2-12-2018 23:00:00
Brandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoekBrandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoekDe nieuwe publicatie geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen.De nieuwe publicatie geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen.24-11-2018 23:00:00
Fatale woningbranden in EuropaFatale woningbranden in EuropaMet de publicatie van het rapport 'Fatal residential fires in Europe' wordt een eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in fatale woningbranden op Europees niveau.Met de publicatie van het rapport 'Fatal residential fires in Europe' wordt een eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in fatale woningbranden op Europees niveau.21-11-2018 23:00:00

 

 

Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg?Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg?Wat wordt verstaan onder verminderd zelfredzamen, hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de overheid en wat kan geleerd worden van praktijkcasussen? Het lectoraat Crisisbeheersing onderzocht het.Wat wordt verstaan onder verminderd zelfredzamen, hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de overheid en wat kan geleerd worden van praktijkcasussen? Het lectoraat Crisisbeheersing onderzocht het.2-12-2018 23:00:00
Brandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoekBrandoverslag: handelingsperspectief en literatuuronderzoekDe nieuwe publicatie geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen.De nieuwe publicatie geeft brandweermensen vuistregels om te bepalen wanneer een brand kan overslaan en hoeveel water er nodig is om dat te voorkomen.24-11-2018 23:00:00
Fatale woningbranden in EuropaFatale woningbranden in EuropaMet de publicatie van het rapport 'Fatal residential fires in Europe' wordt een eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in fatale woningbranden op Europees niveau.Met de publicatie van het rapport 'Fatal residential fires in Europe' wordt een eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in fatale woningbranden op Europees niveau.21-11-2018 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.