Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Inschrijving IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 geopend!Inschrijving IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 geopend!In 2018 of 2019 afgestudeerd? Heeft je scriptieonderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!
Vernieuwde striping voor hulpverleningsvoertuigenVernieuwde striping voor hulpverleningsvoertuigenMet de vernieuwde striping zijn de voertuigen van de hulpdiensten ’s nachts nog beter zichtbaar. De nieuwe striping geldt voor alle hulpdiensten die rijden met de striping openbare orde en veiligheid.
Blog: Vragen bij rapport Inspectie Gezondheidszorg over vier insulinedoden Blog: Vragen bij rapport Inspectie Gezondheidszorg over vier insulinedoden In zijn opiniërende blogs reageert lector Crisisbeheersing Menno van Duin op de actualiteit en attendeert hij op interessante studies of rapporten.

 

 

Inschrijving IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 geopend!Inschrijving IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 geopend!In 2018 of 2019 afgestudeerd? Heeft je scriptieonderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veiligheidsketen? Stuur dan je scriptie in!In 2018 of 2019 afgestudeerd? Heeft je scriptieonderwerp te maken met brandpreventie, protectie, repressie, nazorg of brengt het met fire engineering de juiste verbanden tussen de schakels in de veili22-4-2019 22:00:00
Vernieuwde striping voor hulpverleningsvoertuigenVernieuwde striping voor hulpverleningsvoertuigenMet de vernieuwde striping zijn de voertuigen van de hulpdiensten ’s nachts nog beter zichtbaar. De nieuwe striping geldt voor alle hulpdiensten die rijden met de striping openbare orde en veiligheid. Met de vernieuwde striping zijn de voertuigen van de hulpdiensten ’s nachts nog beter zichtbaar. De nieuwe striping geldt voor alle hulpdiensten die rijden met de striping openbare orde en veiligheid.15-4-2019 22:00:00
Blog: Vragen bij rapport Inspectie Gezondheidszorg over vier insulinedoden Blog: Vragen bij rapport Inspectie Gezondheidszorg over vier insulinedoden In zijn opiniërende blogs reageert lector Crisisbeheersing Menno van Duin op de actualiteit en attendeert hij op interessante studies of rapporten. In zijn opiniërende blogs reageert lector Crisisbeheersing Menno van Duin op de actualiteit en attendeert hij op interessante studies of rapporten. 16-4-2019 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur.3-4-2019 22:00:00
Verbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenVerbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenHoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?Hoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?11-3-2019 23:00:00
Landelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenLandelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenHet IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.10-3-2019 23:00:00

 

 

Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (33 procent) en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur (30 procent). In 2018 eisten 30 woningbranden 33 levens. De meeste branden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken en een technisch defect of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur.3-4-2019 22:00:00
Verbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenVerbinding tussen werelden? Een verdiepende studie naar de aanpak van zeven bovenregionale crisistypenHoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?Hoe kunnen de risicobeoordeling, risicobeheersing en crisisbeheersing meer in samenhang worden georganiseerd? En wat betekent dit voor de veiligheidsregio’s?11-3-2019 23:00:00
Landelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenLandelijke samenwerking overheids- en bedrijfsbrandweer bij industriële incidentenHet IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.Het IFV heeft onderzocht op welke wijze de overheidsbrandweer landelijk kan samenwerken met bedrijfsbrandweren bij het bestrijden van grote industriële incidenten.10-3-2019 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.