Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFVIJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFVIJle Stelstra nieuwe algemeen directeur van het IFV. Hij volgt Leo Zaal op.
Herhaalde oproep: testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!Herhaalde oproep: testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!Herhaalde oproep: wie kent een woon- of woonzorggebouw met minstens vier bouwlagen dat binnenkort leeg komt te staan en dat beschikbaar is voor experimenten met daadwerkelijk rook en vuur?
Nieuw ontwerp uitrukpak: veilig, zichtbaar en herkenbaarNieuw ontwerp uitrukpak: veilig, zichtbaar en herkenbaarMet vuurspuwers, tromgeroffel en een heuse modeshow hebben het IFV en Brandweer Nederland de nieuwe huisstijl voor de uitrukkleding gepresenteerd.

 

 

IJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFVIJle Stelstra benoemd tot algemeen directeur IFVIJle Stelstra nieuwe algemeen directeur van het IFV. Hij volgt Leo Zaal op. IJle Stelstra nieuwe algemeen directeur van het IFV. Hij volgt Leo Zaal op. 20-10-2018 22:00:00
Herhaalde oproep: testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!Herhaalde oproep: testlocatie voor praktijkonderzoek gezocht!Herhaalde oproep: wie kent een woon- of woonzorggebouw met minstens vier bouwlagen dat binnenkort leeg komt te staan en dat beschikbaar is voor experimenten met daadwerkelijk rook en vuur?Herhaalde oproep: wie kent een woon- of woonzorggebouw met minstens vier bouwlagen dat binnenkort leeg komt te staan en dat beschikbaar is voor experimenten met daadwerkelijk rook en vuur?16-10-2018 22:00:00
Nieuw ontwerp uitrukpak: veilig, zichtbaar en herkenbaarNieuw ontwerp uitrukpak: veilig, zichtbaar en herkenbaarMet vuurspuwers, tromgeroffel en een heuse modeshow hebben het IFV en Brandweer Nederland de nieuwe huisstijl voor de uitrukkleding gepresenteerd.Met vuurspuwers, tromgeroffel en een heuse modeshow hebben het IFV en Brandweer Nederland de nieuwe huisstijl voor de uitrukkleding gepresenteerd.11-10-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidHEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidDe uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.17-10-2018 22:00:00
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingTweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingIn opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.16-10-2018 22:00:00
Vijf Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVijf Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdDe vijf vernieuwde bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding zijn nu te downloaden.De vijf vernieuwde bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding zijn nu te downloaden.14-10-2018 22:00:00

 

 

HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidHEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidDe uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.17-10-2018 22:00:00
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingTweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingIn opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.16-10-2018 22:00:00
Vijf Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVijf Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdDe vijf vernieuwde bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding zijn nu te downloaden.De vijf vernieuwde bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema geneeskundige hulpverlening en infectieziektebestrijding zijn nu te downloaden.14-10-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.