Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

51e voltijdopleiding Brandweerofficier51e voltijdopleiding BrandweerofficierIn september 2018 gaat de 51e voltijdopleiding Brandweerofficier van start. Wij zoeken doorzetters die stevig in hun schoenen staan. Heb jij het in je?
Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen viert vijfjarig bestaanKenniscentrum Voorrangsvoertuigen viert vijfjarig bestaanHet kenniscentrum is vijf jaar geleden opgericht met het doel om samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer.
Team Resource Management versterkt multidisciplinaire teamsTeam Resource Management versterkt multidisciplinaire teamsTeam Resource Management biedt handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over processen die een rol spelen als mensen ad hoc met elkaar samenwerken in een (crisis)team.

 

 

51e voltijdopleiding Brandweerofficier51e voltijdopleiding BrandweerofficierIn september 2018 gaat de 51e voltijdopleiding Brandweerofficier van start. Wij zoeken doorzetters die stevig in hun schoenen staan. Heb jij het in je? In september 2018 gaat de 51e voltijdopleiding Brandweerofficier van start. Wij zoeken doorzetters die stevig in hun schoenen staan. Heb jij het in je?11-2-2018 23:00:00
Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen viert vijfjarig bestaanKenniscentrum Voorrangsvoertuigen viert vijfjarig bestaanHet kenniscentrum is vijf jaar geleden opgericht met het doel om samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer. Het kenniscentrum is vijf jaar geleden opgericht met het doel om samen te werken aan een veilige, vlotte, voorspelbare en verantwoorde doorstroming van voorrangsvoertuigen in het verkeer.11-3-2018 23:00:00
Team Resource Management versterkt multidisciplinaire teamsTeam Resource Management versterkt multidisciplinaire teamsTeam Resource Management biedt handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over processen die een rol spelen als mensen ad hoc met elkaar samenwerken in een (crisis)team.Team Resource Management biedt handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over processen die een rol spelen als mensen ad hoc met elkaar samenwerken in een (crisis)team.5-3-2018 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

GRIP-4 bij Fort OranjeGRIP-4 bij Fort OranjeEen evaluatie van de aanleiding en het proces van bestuurlijke opschaling. In hoeverre was de opschaling naar GRIP-4 verstandig en waardevol?Een evaluatie van de aanleiding en het proces van bestuurlijke opschaling. In hoeverre was de opschaling naar GRIP-4 verstandig en waardevol?14-3-2018 23:00:00
Herziene versie handboek Basis voor brandveiligheid Herziene versie handboek Basis voor brandveiligheid Het handboek behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau. Door veranderde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten en feedback van gebruikers was de uitgave aan herziening toe.Het handboek behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau. Door veranderde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten en feedback van gebruikers was de uitgave aan herziening toe.19-12-2017 23:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.28-1-2018 23:00:00

 

 

GRIP-4 bij Fort OranjeGRIP-4 bij Fort OranjeEen evaluatie van de aanleiding en het proces van bestuurlijke opschaling. In hoeverre was de opschaling naar GRIP-4 verstandig en waardevol?Een evaluatie van de aanleiding en het proces van bestuurlijke opschaling. In hoeverre was de opschaling naar GRIP-4 verstandig en waardevol?14-3-2018 23:00:00
Herziene versie handboek Basis voor brandveiligheid Herziene versie handboek Basis voor brandveiligheid Het handboek behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau. Door veranderde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten en feedback van gebruikers was de uitgave aan herziening toe.Het handboek behandelt integrale brandveiligheid op gebouwniveau. Door veranderde wet- en regelgeving, voortschrijdende inzichten en feedback van gebruikers was de uitgave aan herziening toe.19-12-2017 23:00:00
OnderzoeksagendaOnderzoeksagendaWelke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken. Welke onderzoeken voeren wij momenteel uit? Bekijk een actueel overzicht van onze lopende onderzoeken.28-1-2018 23:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.