Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Drie nieuwe thesissen van studenten MCPM5 onlineDrie nieuwe thesissen van studenten MCPM5 onlineTer afsluiting van de tweejarige hbo-master MCPM schreven drie studenten een thesis. Deze staan nu online.
Onno van Veldhuizen nieuwe voorzitter IFVOnno van Veldhuizen nieuwe voorzitter IFVOnno van Veldhuizen is de nieuwe voorzitter van het IFV. Een eerste kennismaking.
Veiligheidsregio oefent op maat met ADMSVeiligheidsregio oefent op maat met ADMSIn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door bevelvoerders en officieren volop virtueel geoefend met ADMS. Hoe ervaren zij dat?

 

 

Drie nieuwe thesissen van studenten MCPM5 onlineDrie nieuwe thesissen van studenten MCPM5 onlineTer afsluiting van de tweejarige hbo-master MCPM schreven drie studenten een thesis. Deze staan nu online.Ter afsluiting van de tweejarige hbo-master MCPM schreven drie studenten een thesis. Deze staan nu online.23-4-2018 22:00:00
Onno van Veldhuizen nieuwe voorzitter IFVOnno van Veldhuizen nieuwe voorzitter IFVOnno van Veldhuizen is de nieuwe voorzitter van het IFV. Een eerste kennismaking.Onno van Veldhuizen is de nieuwe voorzitter van het IFV. Een eerste kennismaking.24-4-2018 22:00:00
Veiligheidsregio oefent op maat met ADMSVeiligheidsregio oefent op maat met ADMSIn Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door bevelvoerders en officieren volop virtueel geoefend met ADMS. Hoe ervaren zij dat?In Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt door bevelvoerders en officieren volop virtueel geoefend met ADMS. Hoe ervaren zij dat?23-4-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

De hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.24-4-2018 22:00:00
Maatschappelijke onrust en de rol van gemeentenMaatschappelijke onrust en de rol van gemeentenHoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? 22-4-2018 22:00:00
Risico's in samenhangRisico's in samenhangEr is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.Er is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.8-4-2018 22:00:00

 

 

De hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe hernieuwde kijk op brandbestrijdingDe ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.De ‘hernieuwde kijk op brandbestrijding’: Ricardo Weewer, lector Brandweerkunde, vertelt er vaak over in het land. De hernieuwde kijk is er nu ook op papier, in de vorm van een werkdocument.24-4-2018 22:00:00
Maatschappelijke onrust en de rol van gemeentenMaatschappelijke onrust en de rol van gemeentenHoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? Hoe gaan gemeenten om met maatschappelijke onrust, zoals onrust door media-aandacht voor een groep jongeren in een wijk of onrust vanwege de aanwezigheid van een chemisch bedrijf? 22-4-2018 22:00:00
Risico's in samenhangRisico's in samenhangEr is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.Er is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.8-4-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.