Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Heraccreditatie voor Master of Crisis and Public Order Management (MCPM)Heraccreditatie voor Master of Crisis and Public Order Management (MCPM)De MCPM is opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) als officiële hbo-masteropleiding. De kwaliteit van de opleiding MCPM viel de commissie van onafhankelijke deskundigen in positieve zin op.
IFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaart: Werkbezoek aan de US biedt kansen voor internationale samenwerking op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening.
International Fire Instructors Conference 2019 (IFIC)International Fire Instructors Conference 2019 (IFIC)Het centrale thema van deze bijeenkomst is het verbinden van wetenschap en werkveld, nieuwe zaken belichten en bestaande zaken verdiepen.

 

 

Heraccreditatie voor Master of Crisis and Public Order Management (MCPM)Heraccreditatie voor Master of Crisis and Public Order Management (MCPM)De MCPM is opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) als officiële hbo-masteropleiding. De kwaliteit van de opleiding MCPM viel de commissie van onafhankelijke deskundigen in positieve zin op.De MCPM is opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) als officiële hbo-masteropleiding. De kwaliteit van de opleiding MCPM viel de commissie in positieve zin op.22-5-2019 22:00:00
IFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaartIFV en GBO-SO internationaal op de kaart: Werkbezoek aan de US biedt kansen voor internationale samenwerking op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening.IFV en GBO-SO internationaal op de kaart: Werkbezoek aan de US biedt kansen voor internationale samenwerking op het gebied van Natuurbrandbeheersing en Informatievoorziening.13-5-2019 22:00:00
International Fire Instructors Conference 2019 (IFIC)International Fire Instructors Conference 2019 (IFIC)Het centrale thema van deze bijeenkomst is het verbinden van wetenschap en werkveld, nieuwe zaken belichten en bestaande zaken verdiepen.Het centrale thema van deze bijeenkomst is het verbinden van wetenschap en werkveld, nieuwe zaken belichten en bestaande zaken verdiepen.9-3-2019 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels 2019Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels 2019Deze geactualiseerde handreiking biedt gemeentelijke bestuurders handvatten wáár op te letten tijdens het ontwikkelingstraject van een wegtunnel langer dan 250 meter.Deze geactualiseerde handreiking biedt gemeentelijke bestuurders handvatten wáár op te letten tijdens het ontwikkelingstraject van een wegtunnel langer dan 250 meter.22-5-2019 22:00:00
Olielekkage in de haven van RotterdamOlielekkage in de haven van RotterdamIn opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft het IFV de rol van de veiligheidsregio bij de olielekkage in de Rotterdamse haven van juni 2018 geëvalueerd.In opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft het IFV de rol van de veiligheidsregio bij de olielekkage in de Rotterdamse haven van juni 2018 geëvalueerd.21-5-2019 22:00:00
Vier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer. Vier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer.14-5-2019 22:00:00

 

 

Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels 2019Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels 2019Deze geactualiseerde handreiking biedt gemeentelijke bestuurders handvatten wáár op te letten tijdens het ontwikkelingstraject van een wegtunnel langer dan 250 meter.Deze geactualiseerde handreiking biedt gemeentelijke bestuurders handvatten wáár op te letten tijdens het ontwikkelingstraject van een wegtunnel langer dan 250 meter.22-5-2019 22:00:00
Olielekkage in de haven van RotterdamOlielekkage in de haven van RotterdamIn opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft het IFV de rol van de veiligheidsregio bij de olielekkage in de Rotterdamse haven van juni 2018 geëvalueerd.In opdracht van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft het IFV de rol van de veiligheidsregio bij de olielekkage in de Rotterdamse haven van juni 2018 geëvalueerd.21-5-2019 22:00:00
Vier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing tussentijds vernieuwdVier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer. Vier bestuurlijke netwerkkaarten en het bevoegdhedenschema telecommunicatie zijn geactualiseerd. Ook is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart en bevoegdhedenschema voor financieel verkeer.14-5-2019 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.