Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Twee nieuwe e-modules voor ervaren manschappenTwee nieuwe e-modules voor ervaren manschappenDe Brandweeracademie ontwikkelt in opdracht van Brandweer Nederland e-modules waarmee de regio’s hun zittende manschappen kunnen bijscholen, zodat ook zij over de meest actuele vakkennis beschikken.
Verwantencontact ingezet bij brand in BreukelenVerwantencontact ingezet bij brand in BreukelenOp verzoek van Veiligheidsregio Utrecht is Verwantencontact ingezet bij de brand in een woonzorgcomplex in Breukelen.
11e Nationaal Congres Fire Safety & Science11e Nationaal Congres Fire Safety & ScienceDe nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.

 

 

Twee nieuwe e-modules voor ervaren manschappenTwee nieuwe e-modules voor ervaren manschappenDe Brandweeracademie ontwikkelt in opdracht van Brandweer Nederland e-modules waarmee de regio’s hun zittende manschappen kunnen bijscholen, zodat ook zij over de meest actuele vakkennis beschikken. De Brandweeracademie ontwikkelt in opdracht van Brandweer Nederland e-modules waarmee de regio’s hun zittende manschappen kunnen bijscholen, zodat ook zij over de meest actuele vakkennis beschikken. 31-7-2018 22:00:00
Verwantencontact ingezet bij brand in BreukelenVerwantencontact ingezet bij brand in BreukelenOp verzoek van Veiligheidsregio Utrecht is Verwantencontact ingezet bij de brand in een woonzorgcomplex in Breukelen.Op verzoek van Veiligheidsregio Utrecht is Verwantencontact ingezet bij de brand in een woonzorgcomplex in Breukelen.30-7-2018 22:00:00
11e Nationaal Congres Fire Safety & Science11e Nationaal Congres Fire Safety & ScienceDe nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.De nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.2-7-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Lessen uit crises en mini-crises evenementenLessen uit crises en mini-crises evenementenIn deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.In deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.16-7-2018 22:00:00
Evaluatie crisismanagement na orkaan IrmaEvaluatie crisismanagement na orkaan IrmaIn de evaluatie lag de focus op de lessen die geleerd kunnen worden voor mogelijke toekomstige, vergelijkbare crises in het Caribisch gebied.In de evaluatie lag de focus op de lessen die geleerd kunnen worden voor mogelijke toekomstige, vergelijkbare crises in het Caribisch gebied.10-7-2018 22:00:00
Vernieuwde Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingVernieuwde Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingAlle bestuurlijke netwerkkaarten en bevoegdhedenschema’s zijn geactualiseerd. Daarnaast is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart gemaakt voor Defensie.Alle bestuurlijke netwerkkaarten en bevoegdhedenschema’s zijn geactualiseerd. Daarnaast is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart gemaakt voor Defensie.8-7-2018 22:00:00

 

 

Lessen uit crises en mini-crises evenementenLessen uit crises en mini-crises evenementenIn deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.In deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.16-7-2018 22:00:00
Evaluatie crisismanagement na orkaan IrmaEvaluatie crisismanagement na orkaan IrmaIn de evaluatie lag de focus op de lessen die geleerd kunnen worden voor mogelijke toekomstige, vergelijkbare crises in het Caribisch gebied.In de evaluatie lag de focus op de lessen die geleerd kunnen worden voor mogelijke toekomstige, vergelijkbare crises in het Caribisch gebied.10-7-2018 22:00:00
Vernieuwde Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingVernieuwde Bestuurlijke Netwerkkaarten CrisisbeheersingAlle bestuurlijke netwerkkaarten en bevoegdhedenschema’s zijn geactualiseerd. Daarnaast is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart gemaakt voor Defensie.Alle bestuurlijke netwerkkaarten en bevoegdhedenschema’s zijn geactualiseerd. Daarnaast is er een nieuwe bestuurlijke netwerkkaart gemaakt voor Defensie.8-7-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.