Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Nieuw Europees onderzoek gestart naar situatiebewustzijnNieuw Europees onderzoek gestart naar situatiebewustzijnSituatiebewustzijn (situation awareness) is de mate waarin een operationeel leidinggevende begrijpt met wat voor incident hij/zij te maken heeft en hoe het incident zich zal ontwikkelen. Het onderzoek richt zich primair op bevelvoerders.
11e Internationaal Congres Fire Safety & Science11e Internationaal Congres Fire Safety & ScienceDe nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.
Geslaagd seminar over psychosociale hulpverlening na aanslagenGeslaagd seminar over psychosociale hulpverlening na aanslagenTijdens deze interactieve dag vertelden gastsprekers uit Londen en Brussel over hun ervaringen met psychosociale hulp na een terroristische aanslag.

 

 

Nieuw Europees onderzoek gestart naar situatiebewustzijnNieuw Europees onderzoek gestart naar situatiebewustzijnSituatiebewustzijn (situation awareness) is de mate waarin een operationeel leidinggevende begrijpt met wat voor incident hij/zij te maken heeft en hoe het incident zich zal ontwikkelen. Het onderzoek richt zich primair op bevelvoerders. Situatiebewustzijn (situation awareness) is de mate waarin een operationeel leidinggevende begrijpt met wat voor incident hij/zij te maken heeft en hoe het incident zich zal ontwikkelen.7-11-2018 23:00:00
11e Internationaal Congres Fire Safety & Science11e Internationaal Congres Fire Safety & ScienceDe nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.De nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken en activiteiten op het terrein van Fire Safety Engineering en innoverende brandbestrijding staan centraal tijdens deze 11e editie.2-7-2018 22:00:00
Geslaagd seminar over psychosociale hulpverlening na aanslagenGeslaagd seminar over psychosociale hulpverlening na aanslagenTijdens deze interactieve dag vertelden gastsprekers uit Londen en Brussel over hun ervaringen met psychosociale hulp na een terroristische aanslag. Tijdens deze interactieve dag vertelden gastsprekers uit Londen en Brussel over hun ervaringen met psychosociale hulp na een terroristische aanslag. 30-10-2018 23:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Grootschalig brandweeroptreden in 2016Grootschalig brandweeroptreden in 2016De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.31-10-2018 23:00:00
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingTweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingIn opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.16-10-2018 22:00:00
HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidHEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidDe uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.17-10-2018 22:00:00

 

 

Grootschalig brandweeroptreden in 2016Grootschalig brandweeroptreden in 2016De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.De belangrijkste conclusies: grootschalig brandweeroptreden komt regelmatig voor, beperkt zich vooral tot het incidenttype brandbestrijding en (interregionale) bijstand is geregeld aan de orde.31-10-2018 23:00:00
HEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidHEV 2018: procesmodel evenementenveiligheidDe uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.De uitgave biedt een landelijk kader dat veiligheidsregio's, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.17-10-2018 22:00:00
Tweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingTweede orde leren van (bijna-)ongevallen bij waterongevallenbeheersingIn opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.In opdracht van Brandweer Nederland heeft de Brandweeracademie onderzoek gedaan naar onderliggende (tweede orde) oorzaken van onveiligheid bij waterongevallenbeheersing.16-10-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.