Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Nominaties IFV-VVBA-scriptieprijs brandveiligheid 2018Nominaties IFV-VVBA-scriptieprijs brandveiligheid 2018De drie nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2018 zijn bekend. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Fire Safety & Science.
Brandveiligheid gevelplaten centraal in rondetafelgesprek Tweede KamerBrandveiligheid gevelplaten centraal in rondetafelgesprek Tweede KamerNamens het IFV zat lector Brandpreventie René Hagen aan tafel. Hij pleitte ervoor de brandveiligheidszorgen in het juiste perspectief te plaatsen.
Aftrap voor 51e voltijdopleiding BrandweerofficierAftrap voor 51e voltijdopleiding BrandweerofficierEenentwintig deelnemers hebben na een intensief selectietraject een aanstelling gekregen binnen een veiligheidsregio. De komende achttien maanden worden zij breed opgeleid tot brandweerofficier.

 

 

Nominaties IFV-VVBA-scriptieprijs brandveiligheid 2018Nominaties IFV-VVBA-scriptieprijs brandveiligheid 2018De drie nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2018 zijn bekend. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Fire Safety & Science.De drie nominaties voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2018 zijn bekend. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Fire Safety & Science.17-9-2018 22:00:00
Brandveiligheid gevelplaten centraal in rondetafelgesprek Tweede KamerBrandveiligheid gevelplaten centraal in rondetafelgesprek Tweede KamerNamens het IFV zat lector Brandpreventie René Hagen aan tafel. Hij pleitte ervoor de brandveiligheidszorgen in het juiste perspectief te plaatsen.Namens het IFV zat lector Brandpreventie René Hagen aan tafel. Hij pleitte ervoor de brandveiligheidszorgen in het juiste perspectief te plaatsen.6-9-2018 22:00:00
Aftrap voor 51e voltijdopleiding BrandweerofficierAftrap voor 51e voltijdopleiding BrandweerofficierEenentwintig deelnemers hebben na een intensief selectietraject een aanstelling gekregen binnen een veiligheidsregio. De komende achttien maanden worden zij breed opgeleid tot brandweerofficier. Eenentwintig deelnemers hebben na een intensief selectietraject een aanstelling gekregen binnen een veiligheidsregio. De komende achttien maanden worden zij breed opgeleid tot brandweerofficier.3-9-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Ouderen het vaakst slachtoffer van woningbrandOuderen het vaakst slachtoffer van woningbrandTrendanalyse met de cijfers, conclusies en lessen van 10 jaar onderzoek naar fatale woningbranden. Trendanalyse met de cijfers, conclusies en lessen van 10 jaar onderzoek naar fatale woningbranden.11-9-2018 22:00:00
Lectoraat Brandpreventie start discussie over maatschappelijke impact van brandenLectoraat Brandpreventie start discussie over maatschappelijke impact van brandenMet het rapport Maatschappelijke impact van branden start het lectoraat Brandpreventie een discussie over branden met een impact op de samenleving. Welke risico's vinden we acceptabel en welke niet?Met het rapport Maatschappelijke impact van branden start het lectoraat Brandpreventie een discussie over branden met een impact op de samenleving. Welke risico's vinden we acceptabel en welke niet?4-9-2018 22:00:00
Lessen uit crises en mini-crises evenementenLessen uit crises en mini-crises evenementenIn deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.In deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.16-7-2018 22:00:00

 

 

Ouderen het vaakst slachtoffer van woningbrandOuderen het vaakst slachtoffer van woningbrandTrendanalyse met de cijfers, conclusies en lessen van 10 jaar onderzoek naar fatale woningbranden. Trendanalyse met de cijfers, conclusies en lessen van 10 jaar onderzoek naar fatale woningbranden.11-9-2018 22:00:00
Lectoraat Brandpreventie start discussie over maatschappelijke impact van brandenLectoraat Brandpreventie start discussie over maatschappelijke impact van brandenMet het rapport Maatschappelijke impact van branden start het lectoraat Brandpreventie een discussie over branden met een impact op de samenleving. Welke risico's vinden we acceptabel en welke niet?Met het rapport Maatschappelijke impact van branden start het lectoraat Brandpreventie een discussie over branden met een impact op de samenleving. Welke risico's vinden we acceptabel en welke niet?4-9-2018 22:00:00
Lessen uit crises en mini-crises evenementenLessen uit crises en mini-crises evenementenIn deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.In deze speciale editie een beschouwing van negen casus die eerder zijn beschreven in de jaarboeken van het lectoraat Crisisbeheersing.16-7-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.