Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​Actueel

 

 

Pilot commandovoering: evalueren en lerenPilot commandovoering: evalueren en lerenDe evaluator speelt een belangrijke rol in de pilot commandovoering. Jos Dresen van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vertelt over zijn ervaringen.
Hackathon 'Veiligheidsregio als netwerkorganisatie?'Hackathon 'Veiligheidsregio als netwerkorganisatie?'Wilt u samen met deelnemers met allerlei achtergronden meedenken over uitdagende vraagstukken, kom dan naar de ‘social hackathon’.
Proeftuinen onbemenste inzet van startProeftuinen onbemenste inzet van startHaaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland gaan de komende tijd de inzet van robots testen in zogenoemde proeftuinen.

 

 

Pilot commandovoering: evalueren en lerenPilot commandovoering: evalueren en lerenDe evaluator speelt een belangrijke rol in de pilot commandovoering. Jos Dresen van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vertelt over zijn ervaringen.De evaluator speelt een belangrijke rol in de pilot commandovoering. Jos Dresen van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vertelt over zijn ervaringen.27-11-2017 23:00:00
Hackathon 'Veiligheidsregio als netwerkorganisatie?'Hackathon 'Veiligheidsregio als netwerkorganisatie?'Wilt u samen met deelnemers met allerlei achtergronden meedenken over uitdagende vraagstukken, kom dan naar de ‘social hackathon’.Wilt u samen met deelnemers met allerlei achtergronden meedenken over uitdagende vraagstukken, kom dan naar de ‘social hackathon’.26-3-2018 22:00:00
Proeftuinen onbemenste inzet van startProeftuinen onbemenste inzet van startHaaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland gaan de komende tijd de inzet van robots testen in zogenoemde proeftuinen. Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland gaan de komende tijd de inzet van robots testen in zogenoemde proeftuinen. 10-4-2018 22:00:00

Recente onderzoeken en publicaties

 

 

Risico's in samenhangRisico's in samenhangEr is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.Er is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.8-4-2018 22:00:00
Woningbranden eisen 28 doden in 2017Woningbranden eisen 28 doden in 2017In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar.In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar.1-4-2018 22:00:00

 

 

Risico's in samenhangRisico's in samenhangEr is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.Er is nog onvoldoende samenhang tussen de activiteiten van de veiligheidsregio’s en die van het Rijk op het gebied van risicobeoordeling. Dat blijkt uit het verkennende onderzoek van het IFV.8-4-2018 22:00:00
Woningbranden eisen 28 doden in 2017Woningbranden eisen 28 doden in 2017In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar.In 2017 eisten 27 woningbranden 28 dodelijke slachtoffers. Roken is de belangrijkste brandoorzaak. Twee derde van de slachtoffers is 61 jaar of ouder, en een derde hiervan is zelfs ouder dan 80 jaar.1-4-2018 22:00:00

 Kennisthema's

 

 

Talent en leiderschapTalent en leiderschapHet Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de partner voor veiligheidsregio's voor talent- en leiderschapsontwikkeling.
InformatievoorzieningInformatievoorzieningBetrokken spelers tijdens een crisis of ramp moeten een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Een goede informatievoorziening beperkt de kans op slachtoffers en materiële schade.
GHOR en opgeschaalde zorg GHOR en opgeschaalde zorg De hulpverlening bij een ramp of crisis komt tot stand in een samenspel van publieke en private organisaties uit de geneeskundige keten.
BevolkingszorgBevolkingszorgIn de rampenbestrijding en crisisbeheersing speelt de gemeente een belangrijke rol: zowel in de voorbereiding, de uitvoering als in de nafase.
BrandweerzorgBrandweerzorgDe brandweer is verantwoordelijk voor brandbestrijding, hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen en de voorbereiding daarop.
CrisisbeheersingCrisisbeheersingMultidisciplinaire samenwerking en voorbereiding is de kern van slagvaardig optreden bij rampen en crisis en vraagt om kennis over typen crises, de impact daarvan en de benodigde inzet.
RisicobeheersingRisicobeheersingRisicobeheersing focust op het voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden en het beperken en beheersen van risico’s.
TransportveiligheidTransportveiligheidBij transportveiligheid gaat het om de veiligheid van (massa)transport van personen en goederen: het transport over de weg, het water, het spoor en via buisleidingen.