Instituut Fysieke Veiligheid
Aanmelden
AanvraagformulierVerklaringDiplomaOfCertificaatKwijt
 

Aanvragen verklaring - diploma of certificaat kwijt

Gegevens aanvrager

Naam kandidaat *


 

Geboortedatum

Selecteer een datum in de agenda.

Naam (rijks)diploma of rijkscertificaat *


 

Organisatie

Naam

Voorletters

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon overdag *


 

Telefoon mobiel *


 

E-mail *


 

Opmerkingen

Betaling


 
​​​

De kosten voor het aanvragen van een verklaring zijn € 45.
Het rekeningnummer van het IFV is NL40INGB0002134173, aanvraag verklaring en achternaam kandidaat.
Vermeld bij een certificaat ook het niveau, bijvoorbeeld: repressie, niveau Hoofbrandwacht.

Er vindt geen restitutie plaats​​


Introductiepagina